Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego w mediach


30 lipca 2021

2021-07-30 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Pracownicy chcą większej elastyczności zatrudnienia

Wyniki 44. edycji Monitora Rynku Pracy (Instytut Badawczy Randstad) wskazują, że maleje ryzyko utraty pracy, wzrasta natomiast szansa na znalezienie nowego zatrudnienia.
27 lipca 2021

2021-07-23 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Wzrost płac coraz szybszy

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 5802,42 zł, a więc oznacza to, że w ciągu ostatniego roku wzrosło o 9,8%, czyli 516 zł (GUS).
16 lipca 2021

2021-07-15 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
W tym roku łatwiej o pracę dla absolwentów

Z powodu pandemii w zeszłym roku młodzi ludzie z  dyplomem mieli trudniejszy start na rynku pracy niż rok czy kilka lat wcześniej. W tym roku absolwenci nie powinni jednak już zmagać się z takimi problemami.
9 lipca 2021

2021-07-08 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Spadek bezrobocia widoczny nawet do końca roku

Wstępne dane Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wskazują, ze stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 6%, a więc o 0,1 pkt. proc. mniej niż w maju.
5 lipca 2021

2021-07-02 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Mniejszy odsetek osób aktywnych zawodowo

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 18-59/64 lata spadł i wyniósł 75,4%.
30 czerwca 2021

2021-06-25 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Przeciętna płaca wyższa o ponad 10% niż rok temu

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w maju wyniosło 5637,34 zł (brutto) i było wyższe o 10,1% w ujęciu rocznym, jednak w porównaniu z kwietniem spadło o 2,9%. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 6338,5 tys. (o 2,7% wyższe niż […]
18 czerwca 2021

2021-06-17 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Płaca minimalna umiarkowanie wzrośnie

Rząd przyjął propozycję minimalnego wynagrodzenia w 2022 r., które wyniesie 3 tys. zł. Minimalna stawka godzinowa to 19,60 zł.
11 czerwca 2021

2021-06-10 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Sezonowy spadek bezrobocia

W maju br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1%, a więc spadła o 0,2% w porównaniu do kwietnia. W powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych o 25 523 osób mniej niż miesiąc wcześniej.
8 czerwca 2021

2021-06-03 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
PKB na minusie, dynamiczny wzrost od II kwartału

Według wstępnych szacunków GUS polski PKB w I kwartale br. obniżył się o 0,9% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
28 maja 2021

2021-05-27 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Przeciętna płaca wyższa o prawie 10%

W kwietniu liczba pracujących w firmach zatrudniających więcej niż 9 osób wyniosła 6316,9 tys. To wzrost o 0,9%, a więc o 58,1 tys. osób. Przeciętna płaca wyniosła 5805,72 zł brutto (o 9,9% więcej w skali roku).
24 maja 2021

2021-05-20 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Inflacja wciąż wysoka

W kwietniu inflacja wyniosła 4,3% r/r i wzrosła o 0,8% m/m (dane GUS), co oznacza, że osiągnęła poziom, który przekracza dopuszczalny przedział odchyleń od celu inflacyjnego.
14 maja 2021

2021-05-13 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Bezrobocie nie wzrasta

W kwietniu br. bezrobocie spadło do 6,3% (wobec 6,4% w marcu). Na naszym rynku pracy obserwujemy obecnie jeden z najniższych poziomów bezrobocia (najniższa stopa w UE mierzona wg BAEL).
7 maja 2021

2021-05-07 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Brak surowców i pracowników odczuwalny w gospodarce

Wskaźnik PMI w kwietniu br. wyniósł 53,7 pkt. (IHS Markit). Mimo wysokich oczekiwań rynku zanotowano spadek wobec 54,3 pkt. w marcu.
30 kwietnia 2021

2021-04-29 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Rośnie sprzedaż detaliczna

W marcu br. sprzedaż detaliczna wzrosła w ujęciu rocznym o 15,2%, a w stosunku do lutego o 15% (GUS).
23 kwietnia 2021

2021-04-22 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Przyspiesza produkcja przemysłowa

W marcu br. dynamika produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 18,9% r/r i 7,9% m/m. Natomiast po korekcie o czynniki sezonowe 15,7% r/r i 2,3% m/m.