Zarząd Związku


Anna Kornacka

Prezeska Zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego


Właścicielka firmy szkoleniowej Publico, członkini Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Grzegorz Kotwicki

Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego


Współwłaściciel firmy Ochrona Osób i Mienia w Łobzie.

Paweł Skotnicki

Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego


Certyfikowany Doradca Finansowy EFG® i EFC®, właściciel Kancelarii Finansowej w Szczecinie.

Piotr Sobeyko-Bejnarowicz

Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego


Doradca podatkowy w Kancelarii Sobeyko-Bejnarowicz.

Zarząd Związku


Anna Kornacka

Prezeska Zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego


Właścicielka firmy szkoleniowej Publico, członkini Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Grzegorz Kotwicki

Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego


Współwłaściciel firmy Ochrona Osób i Mienia
w Łobzie.

Paweł Skotnicki

Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego


Certyfikowany Doradca Finansowy EFG®
i EFC®, właściciel Kancelarii Finansowej
w Szczecinie.

Piotr Sobeyko-Bejnarowicz

Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego


Doradca podatkowy w Kancelarii Sobeyko-Bejnarowicz.

Rada Nadzorcza


Aleksandra Turbaczewska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego


Właścicielka firmy HRBP&CO

dr Marek Cichocki

Członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego


Prezes Zarządu Worldpeople Polska
Sp. z o.o.

Ireneusz Miski

Członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego


CEO w snte.

Rada Nadzorcza


dr Marek Cichocki

Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego


Prezes Zarządu Worldpeople Polska Sp. z o.o.

Michał Lew Lizak

Członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego


Współwłaściciel Kancelarii Lizak, Stankiewicz, Królikowski – Adwokaci S.C.

Ireneusz Miski

Członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego


CEO w Syndicate Technologies.