Media - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego w mediach


29 października 2021

2021-10-28 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Presja związana ze wzrostem płac rośnie

We wrześniu br. w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób pracowało 6347,2 tys. osób, a więc o 0,6% więcej w ujęciu rocznym. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5841,16 zł i było o 8,7% wyższe r/r (GUS).
22 października 2021

2021-10-21 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Nadwyżka importu nad eksportem wciąż się powiększa

Według danych Narodowego Banku Polskiego w rachunku bieżącym bilansu płatniczego w sierpniu odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (6,5 mld zł), dochodów pierwotnych (9,8 mld złotych), a także dodatnie saldo usług (8,2 mld zł) i dochodów wtórnych […]
15 października 2021

2021-10-14 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Inwestycje przyspieszyły, coraz lepsze wyniki finansowe firm

Jak wskazują dane GUS w pierwszej połowie br. firmy zarobiły o 18,6% więcej niż w ubiegłym roku, przy jednoczesnym wzroście kosztów o 15,4%.
8 października 2021

2021-10-06 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Inflacja rekordowo wysoka

To kolejny miesiąc z rzędu, kiedy inflacja osiąga rekordowe wyniki. Wzrost cen coraz bardziej zbliża się do psychologicznej granicy 6%.
4 października 2021

2021-09-30 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Co trzeci bezrobotny nie ma kwalifikacji zawodowych

Według danych GUS stopa bezrobocia w sierpniu nie zmieniła się w stosunku do lipca i wyniosła 5,8%.
24 września 2021

2021-09-24 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Coraz większa rywalizacja o pracowników

W sierpniu br. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5843,75 zł, było więc o 9,5% wyższe r/r i o 0,1% niższe niż w lipcu (GUS). W sektorze przedsiębiorstw zatrudniających pow. 9 osób pracowało 6352 tys. osób, czyli o 0,9% […]
17 września 2021

2021-09-17 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Pandemia potroiła liczbę pracujących z domu

Jak wynika z raportu Konfederacji Lewiatan w szczytowym momencie pandemii ok. 20% zatrudnionych (ponad 3 mln) pracowało z domu. W sektorze informacja i komunikacja osoby pracujące zdalnie stanowiły 80% pracowników, natomiast w przemyśle, hotelarstwie czy gastronomii […]
10 września 2021

2021-09-09 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Duże problemy ze znalezieniem pracowników

Rośnie liczba wakatów, procesy rekrutacyjne się wydłużają – pracodawcy mają problemy z zatrudnieniem osób o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach.
3 września 2021

2021-09-02 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Bezrobocie spada, rośnie popyt na pracowników

Na koniec lipca br. bezrobocie wyniosło 5,8%. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wskazuje, że w II kwartale 2021 r. osoby bezrobotne stanowiły 3,5% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15-89 lat.
25 sierpnia 2021

2021-08-24 | Twoje Radio
Brakuje pracowników w regionie. Stopa bezrobocia zadziwiająco niska

Zmniejszyło się bezrobocie w województwie zachodniopomorskim. Według najnowszych danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie to obecnie ponad 7 procent.
20 sierpnia 2021

2021-08-19 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Najwyższa inflacja od ponad 10 lat

Jak poinformował GUS w lipcu br. płaciliśmy o 5% więcej za towary i usługi niż w tym samym okresie przed rokiem.
17 sierpnia 2021

2021-08-04 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Ponad połowa pracowników odbiera służbowy telefon w trakcie urlopu

Sytuacja pracowników w kwestii korzystania z urlopów nie uległa zmianie podczas pandemii Covid-19. Wciąż mają dużo zaległych dni, a w trakcie wypoczynku odbierają służbowe maile i telefony – wskazują wyniki badania Monitora Rynku Pracy.
30 lipca 2021

2021-07-30 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Pracownicy chcą większej elastyczności zatrudnienia

Wyniki 44. edycji Monitora Rynku Pracy (Instytut Badawczy Randstad) wskazują, że maleje ryzyko utraty pracy, wzrasta natomiast szansa na znalezienie nowego zatrudnienia.
27 lipca 2021

2021-07-23 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Wzrost płac coraz szybszy

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 5802,42 zł, a więc oznacza to, że w ciągu ostatniego roku wzrosło o 9,8%, czyli 516 zł (GUS).
16 lipca 2021

2021-07-15 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
W tym roku łatwiej o pracę dla absolwentów

Z powodu pandemii w zeszłym roku młodzi ludzie z  dyplomem mieli trudniejszy start na rynku pracy niż rok czy kilka lat wcześniej. W tym roku absolwenci nie powinni jednak już zmagać się z takimi problemami.