Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego w mediach


31 października 2023

2023-10-31| Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Przedsiębiorcy obawiają się wzrostu cen energii, paliw i kosztów pracy

GUS podaje – w październiku br. w większości branż gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie nieco niższym lub zbliżonym do prezentowanego we wrześniu 2023 roku.
24 lipca 2023

2023-03-17 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Praca zdalna powszechnym standardem pracy

Pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój pracy zdalnej. Odsetek osób pracujących zdalnie w Polsce wzrósł w 2020 r. niemal dwukrotnie w stosunku 2019 r. (z 4,6% na 8,9%). Polska znalazła się poniżej średniej unijnej, która wynosi 12%.
29 maja 2023

2023-03-17 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Poprawa nastrojów wśród konsumentów

GUS podaje – BWUK – Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, który opisuje obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, w maju wyniósł -29,9 pkt i był o 2,3 pkt proc. wyższy niż w kwietniu. WWUK – Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej […]
17 marca 2023

2023-03-17 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Opłaca się zwiększanie roli kobiet w biznesie

Według danych Eurostatu udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w Polsce wynosi 44%. Udział kobiet w zarządach wśród największych spółek giełdowych wynosił 12,6%, a w radach nadzorczych — 17,3% – podaje Polski Instytut Ekonomiczny.