Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego w mediach


29 maja 2023

2023-03-17 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Poprawa nastrojów wśród konsumentów

GUS podaje – BWUK – Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, który opisuje obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, w maju wyniósł -29,9 pkt i był o 2,3 pkt proc. wyższy niż w kwietniu. WWUK – Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej w maju 2023 w maju wyniósł -15,3 pkt i był o 4.4 pkt proc. […]
17 marca 2023

2023-03-17 | Kurier Szczeciński, Pracodawcy komentują
Opłaca się zwiększanie roli kobiet w biznesie

Według danych Eurostatu udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w Polsce wynosi 44%. Udział kobiet w zarządach wśród największych spółek giełdowych wynosił 12,6%, a w radach nadzorczych — 17,3% – podaje Polski Instytut Ekonomiczny.