Nasi eksperci - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Eksperci ZPPZ


Adam Badach

ekspert ds. finansowania MŚP

Prezes Zarządu Funduszu Pomerania – samorządowej instytucji wsparcia biznesu. Posiada doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami oraz finansowaniu przedsiębiorstw sektora MMŚP. Specjalizuje się w ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstw, a także w zagadnieniach związanych z programami unijnymi w obszarze zwrotnych instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw.

Na co dzień współpracuje z instytucjami finansującymi w zakresie finansowania przedsiębiorstw sektora MMŚP. Absolwent Wydziału Ekonomii US, studiów podyplomowych MBA oraz studiów na kierunkach Bankowość oraz Lean Management.

Sebastian Goschorski

ekspert ds. księgowości, podatków i finansów

Dyrektor Finansowy w firmie Adamus S.A., absolwent Middlesex University i Birkbeck College w Londynie oraz magister Uniwersytetu Szczecińskiego.

Specjalista w kierowaniu i zarządzaniu działami księgowości, finansów, podatków oraz kadr i płac, a także w kształtowaniu i realizacji strategii rozwoju firm oraz optymalizacji procesów biznesowych i kosztów operacyjnych.

dr Łukasz Kowalik

ekspert ds. innowacji i zarządzania zmianą

Venture Partner w Simpact.VC, wspierający spółki portfelowe w budowaniu strategii promocji i wejścia na rynek międzynarodowy.

Przez ponad 15 lat menedżer w Intel Corporation, gdzie zajmował się m.in. przygotowywaniem i wdrażaniem strategii wprowadzania na rynek nowych produktów i rozwijaniem programów partnerskich w EMEA.  

Doktor nauk ekonomicznych i adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie zarządzania zmianą, wdrażania innowacji i komunikacji w biznesie. Naukowo zajmuje się badaniem innowacyjności w kontekście stylów zarządzania i kompozycji zespołów w organizacji.

mec. Bożena Licht

ekspertka ds. prawa gospodarczego

Radca prawny od 1999 roku. Od 2001 r. wspólniczka Kancelarii Radców Prawnych Licht&Przeworska s.c. w Szczecinie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Od 2016 r. pełni funkcję Przewodniczącej Komisji
do Spraw Wpisów na Listę Radców Prawnych i Aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Współtwórczyni Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego „Lewiatan”, w latach 2006-2014 – członkini Rady Nadzorczej.

Posiada duże doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz klientów indywidualnych, w tym w języku angielskim. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, budowlanym, obrotu nieruchomościami, prawie spółek handlowych, wekslach oraz prawie spadkowym.

Katarzyna Raczkowska

ekspertka ds. HR

Doradczyni personalna, specjalistka w zakresie obsługi klienta biznesowego. Dyrektor Zarządzająca w agencji rekrutacyjnej Master HR, gdzie zajmuje się profesjonalnym doradztwem związanym z Human Resources. Posiada certyfikat w zakresie Service Excellence oraz Leadership coaching uzyskany w Zurichu.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży i obsługi projektów dla dużych i średnich przedsiębiorstw usługowych
i produkcyjnych oraz wieloletnie w zakresie branży HR i doradztwa personalnego, w tym m.in. nadzór nad obsługą projektu outsourcingowego
i temporary service przy budowie Gazoportu LNG w Świnoujściu. Współpracuje z licznymi z organizacjami związanymi z lokalnym rynkiem pracy. Prelegentka i inicjatorka wielu konferencji i spotkań biznesowych związanych z rynkiem pracy.

Paweł Skotnicki

ekspert ds. ubezpieczeń i finansów osobistych

Certyfikowany Doradca Finansowy EFG® i EFC®.

Od 2008 roku związany z rynkiem finansowym w Polsce. Właściciel Kancelarii Finansowej w Szczecinie. Obsługuje około 1000 klientów indywidualnych oraz kilkadziesiąt firm. Specjalizuje się w tworzeniu planów długoterminowego zabezpieczenia dla rodzin, projektowaniu prywatnych rent chorobowych i wypadkowych wypłacanych okresowo lub dożywotnio, obsłudze ubezpieczeń i inwestycji osób pracujących
za granicą oraz ubezpieczeniach dla osób o bardzo wysokim ryzyku zawodowym.

dr Justyna Sobeyko-Bejnarowicz

ekspertka ds. podatkowych

Od 2005 roku doktor nauk prawnych, od 2009 roku adwokat.

Współzałożycielka Spółdzielni Socjalnej BENEFIT z siedzibą w Szczecinie. Prowadzi kancelarię Adwokata i Doradcy Podatkowego Sobeyko&Bejnarowicz w Szczecinie. Od 2001 roku współpracuje też z kancelarią ACTUS Lex w Katowicach (najpierw jako pracownik, później jako wspólnik). Pracownik naukowo-dydaktyczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2006-2010 (Zakład Zdrowia Publicznego), obecnie adiunkt w Colllegium Balticum w Szczecinie.

dr Mariusz Tarhoni

ekspert ds. organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia

Doktor nauk medycznych, absolwent MBA, specjalista zdrowia publicznego. Ekspert w zakresie ekonomii i organizacji ochrony zdrowia oraz finansów sektora publicznego i prywatnych jednostek gospodarczych. Kierował Zachodniopomorską Regionalną Kasą Chorych oraz Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Obecnie pracuje m.in. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, Zakładzie Analiz Ekonomicznych i Systemowych. Przyczynił się do powstania wielu publikacji i raportów dotyczących finansowania świadczeń medycznych oraz instytucji finansowych działających na rzecz ochrony zdrowia, ubezpieczeń zdrowotnych. Zarządza wieloprofilowym podmiotem leczniczym Medika.

Obszary zainteresowania: zarządzanie, ekonomika oraz finanse podmiotów gospodarczych, innowacyjność i wprowadzanie nowych rozwiązań w celu podniesienia efektywności.

Aleksandra Turbaczewska

ekspertka ds. rynku pracy

Jako Konsultantka HR tworzy struktury od podstaw i ulepsza funkcjonowanie istniejących zespołów. Jest asesorem w procesach ocen kompetencji pracowniczych i rozwoju ścieżek zawodowych. Na co dzień zajmuje się motywacją i rozwiązywaniem trudności w zespołach wykorzystując model DISC D3™. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności miękkich i sprzedażowych wykorzystując metody coachingowe. Tworzy ścieżki kariery i plany rozwojowe.

Od 6 lat z powodzeniem świadczy usługi Hr Biznes Partnera. Współtworzy przedsiębiorczość i rozwój lokalnej gospodarki. Zawsze wzmacnia akcje rozwoju kobiet w biznesie oraz wspiera młodzież na rynku pracy.

Kamil Zieliński

ekspert ds. zatrudnienia

Założyciel firmy 7 HR - always be better, specjalizującej się w rekrutacji obcokrajowców.

Promotor nowoczesnych form współpracy oraz integracji biznesu z pracownikami i osobami poszukującymi pracy na regionalnym rynku pracy. Ponadto pasjonat filozofii KaiZen oraz dobrze rozumianego minimalizmu. Doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
w Szczecinie. W swojej pracy doktorskiej bada lokalny rynek pracy.

Łukasz Żak

ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw

Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników, zatrudnianiem cudzoziemców, prawem pracy oraz międzynarodową kooperacją przedsiębiorstw.

Przez ponad 10 lat zaangażowany w międzynarodowe projekty wspierające rozwój i innowacyjność polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. Aktywnie działa na polu międzynarodowej współpracy gospodarczej łącząc działalność firm polskich, niemieckich oraz skandynawskich. W tym zakresie na co dzień współpracuje ze swoimi parterami zlokalizowanymi w Niemczech oraz Skandynawii. Świadczy specjalistyczne usługi doradcze i szkoleniowo-doradcze w zakresie przygotowania efektywnych strategii rozwoju firmy i modeli biznesowych (zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym), transgranicznego świadczenia usług czy procedur legalnego zatrudniania cudzoziemców. ...

Przygotowuje opracowania rynkowe oraz strategie eksportowe dla firm. W ciągu ostatnich 15 lat przeprowadził ponad 300 szkoleń w swojej specjalizacji. Aktywny członek Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego oraz Skandynawsko – Polskiej Izby Gospodarczej. Przez wiele lat zaangażowany w rozwój przedsiębiorczości akademickiej, m.in. poprzez realizację przez ponad 10 lat autorskiego programu szkoleniowego dla studentów i absolwentów szczecińskich uczelni wyższych w ramach działającego przy ZSRG-SCP Studenckiego Klubu Przedsiębiorcy. Ekspert i doradca w licznych inicjatywach i projektach wspierających polskie przedsiębiorstwa w rozwoju
i internacjonalizacji (m.in. okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 członek zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do Zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firm budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego oraz trener w programie akceleracyjnym dla startupów: NLAB Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge realizowanym
w Lublinie w 2018 r.)