Eksperci Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego

Adam Badach

Ekspert ds. finansowania MŚP przy zarządzie ZPPZ

Prezes Zarządu Funduszu Pomerania – samorządowej instytucji wsparcia biznesu. Posiada doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami oraz finansowaniu przedsiębiorstw sektora MMŚP. Specjalizuje się w ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstw, a także w zagadnieniach związanych z programami unijnymi w obszarze zwrotnych instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw.

Na co dzień współpracuje z instytucjami finansującymi w zakresie finansowania przedsiębiorstw sektora MMŚP. Absolwent Wydziału Ekonomii US, studiów podyplomowych MBA oraz studiów na kierunkach Bankowość oraz Lean Management.

dr Łukasz Kowalik

Ekspert ds. innowacji i zarządzania zmianą przy zarządzie ZPPZ

Venture Partner w Simpact.VC, wspierający spółki portfelowe w budowaniu strategii promocji i wejścia na rynek międzynarodowy. Przez ponad 15 lat menedżer w Intel Corporation, gdzie zajmował się m.in. przygotowywaniem i wdrażaniem strategii wprowadzania na rynek nowych produktów i rozwijaniem programów partnerskich w EMEA.  

Doktor nauk ekonomicznych i adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie zarządzania zmianą, wdrażania innowacji i komunikacji w biznesie. Naukowo zajmuje się badaniem innowacyjności w kontekście stylów zarządzania i kompozycji zespołów w organizacji.

Małgorzata Kus 

Ekspertka ds. compliance przy zarządzie ZPPZ

Specjalistka z niemal 30-letnim stażem w zarządzaniu operacyjnym w korporacji międzynarodowej oraz dużej polskiej firmie produkcyjnej. W pracy w McDonald’s uczestniczka kursów i szkoleń w Polsce i USA. Nadzorowała uruchamianie i funkcjonowanie 25 restauracji w Polsce Zachodniej. Budowała zespół kadry menedżerskiej, nadzorowała realizację założeń finansowych oraz określanie i wypracowanie współczynników KPI w podległych lokalizacjach. Absolwentka kierunku Compliance na SGH w Warszawie. 

Obecnie od kilku lat przekazuje wiedzę i wspiera w budowaniu nowoczesnego biznesu szczecińską firmę PartyDeco, która swoim zasięgiem sprzedażowym obejmuje ponad 70 rynków na wszystkich kontynentach. Zarządzając działami administracyjnym i prawnym kontroluje uruchomienie sprzedaży produktów firmy na rynku USA.

Aktywnie wpływa na polskie ustawodawstwo dotyczące implementacji europejskiej dyrektywy SUP w Polsce. Wykładowczyni akademicka i mentorka. 

mec. Bożena Licht

Ekspertka ds. prawa gospodarczego przy zarządzie ZPPZ

Radca prawny od 1999 roku. Od 2001 r. wspólniczka Kancelarii Radców Prawnych Licht&Przeworska s.c. w Szczecinie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Od 2016 r. pełni funkcję Przewodniczącej Komisji do Spraw Wpisów na Listę Radców Prawnych i Aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Współtwórczyni Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego „Lewiatan”, w latach 2006-2014 – członkini Rady Nadzorczej.

Posiada duże doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz klientów indywidualnych, w tym w języku angielskim. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, budowlanym, obrotu nieruchomościami, prawie spółek handlowych, wekslach oraz prawie spadkowym.

dr Norbert Obrycki

Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przy zarządzie ZPPZ

Doktor nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse, pełnomocnik Marszałka WZ ds. współpracy transgranicznej, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego ds. Współpracy Terytorialnej, członek zespołu doradców Komisji Spraw Zagranicznych i Europejskich Senatu RP.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie samorządowe i parlamentarne, poseł na Sejm VIII kadencji, Senator RP VIII kadencji, Marszałek województwa zachodniopomorskiego w latach 2006 – 2008. Zasiadał m.in. w Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu oraz Senatu RP, był wiceprzewodniczącym polsko-niemieckiej i polsko-szwajcarskiej grupy parlamentarnej. Dyrektor SGP Euroregionu Pomerania 2004 – 2006.

Absolwent filologii germańskiej US, studiów podyplomowych Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie we współpracy z Ecole Nationale d’Administration w Paryżu, stypendysta Departamentu Stanu oraz Uniwersytetów w Greifswaldzie, Berlinie i Wiedniu. Obszary zainteresowania: makroekonomia, geopolityka, bezpieczeństwo energetyczne, polityki energetyczne, programy i projekty współpracy transgranicznej i międzynarodowej.

Monika Olszewska

Ekspertka ds. rynku pracy przy zarządzie ZPPZ

Doradczyni gospodarcza z dużym doświadczeniem, trenerka z obszarów kadrowo-płacowych. Doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W swojej pracy bazuje głównie na ustawodawstwie dotyczącym pobytu i legalności powierzania pracy cudzoziemcom oraz delegowania pracowników z Polski do pracy za granicę.

Stale uczestniczy w konferencjach i spotkaniach fundacji, inicjatyw, stowarzyszeń zajmujących się tematyką delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców, wspierając organizatorów swoją wiedzą i doświadczeniem. W codziennej pracy doradza, wspiera, pomaga dużym i małym firmom  oraz bezpośrednio samym cudzoziemcom, świadcząc usługi związane z prawną legalizacją ich pobytu i pracy. Terminowo,  rzetelnie, ale przede wszystkim uczciwie i efektywnie wypełnia zadania w zakresie świadczonych usług.

Twórczyni ponad 50 szkoleń i kursów online z zakresu zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników. Swoje praktyczne doświadczenie zdobywała, współpracując z takimi firmami jak IKEA, MAN, DAF, MAKRO, CARREFOUR, mBank, HESTIA i wieloma innymi. Autorka kompendium wiedzy w temacie zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników.

Twórczyni jedynej w Polsce konferencji poświęconej twardemu HR, która cyklicznie od 5 lat działa pod hasłem KADRY BEZ GRANIC, gromadząc rok w rok coraz większą grupę pasjonatów i znawców tematu. Przy jej organizacji współpracuje ze znanymi i lubianymi osobami, takimi jak Piotr Gąsowski, Maciej Dowbor czy Bilguun Ariunbaatar, którzy swoją obecnością uświetniają wydarzenie.

Właścicielka firmy konsultingowej. Prezeska MRM CONSULTING Sp. z o.o., która jest placówką kształcenia ustawicznego w zakresie twardego HR. Z powodzeniem prowadzi swoje szkolenia i wykłady dla firm i przedsiębiorców na terenie całej Polski.

Katarzyna Raczkowska

Ekspertka ds. HR przy zarządzie ZPPZ

Doradczyni personalna, specjalistka w zakresie obsługi klienta biznesowego. Dyrektor Zarządzająca w agencji rekrutacyjnej Master HR, gdzie zajmuje się profesjonalnym doradztwem związanym z Human Resources. Posiada certyfikat w zakresie Service Excellence oraz Leadership coaching uzyskany w Zurichu.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży i obsługi projektów dla dużych i średnich przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych oraz wieloletnie w zakresie branży HR i doradztwa personalnego, w tym m.in. nadzór nad obsługą projektu outsourcingowego i temporary service przy budowie Gazoportu LNG w Świnoujściu. Współpracuje z licznymi z organizacjami związanymi z lokalnym rynkiem pracy. Prelegentka i inicjatorka wielu konferencji i spotkań biznesowych związanych z rynkiem pracy.

dr Justyna Sobeyko-Bejnarowicz

Ekspertka ds. podatkowych przy zarządzie ZPPZ

Od 2005 roku doktor nauk prawnych, od 2009 roku adwokat.

Współzałożycielka Spółdzielni Socjalnej BENEFIT z siedzibą w Szczecinie. Prowadzi kancelarię Adwokata i Doradcy Podatkowego Sobeyko&Bejnarowicz w Szczecinie. Od 2001 roku współpracuje też z kancelarią ACTUS Lex w Katowicach (najpierw jako pracownik, później jako wspólnik). Pracownik naukowo-dydaktyczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2006-2010 (Zakład Zdrowia Publicznego), obecnie adiunkt w Colllegium Balticum w Szczecinie.

mec. Michał Szuszczyński

Ekspert ds. prawa pracy przy zarządzie ZPPZ

Radca prawny, założyciel i wspólnik Kancelarii Prawa Pracy Szuszczyński Kamińska Kancelaria z Poznania.

Doradza w obszarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, specjalizując się w zagadnieniach związanych z czasem pracy, działalnością konkurencyjną oraz czynami nieuczciwej konkurencji ze strony pracowników, a także relacjami ze związkami zawodowymi. Jest pełnomocnikiem procesowym przed sądami pracy wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, sporządza opinie i ekspertyzy prawne z zakresu prawa pracy, prowadzi szkolenia oraz seminaria poświęcone zagadnieniom stosunku pracy.

dr Mariusz Tarhoni

Ekspert ds. organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia przy zarządzie ZPPZ

Doktor nauk medycznych, absolwent MBA, specjalista zdrowia publicznego. Ekspert w zakresie ekonomii i organizacji ochrony zdrowia oraz finansów sektora publicznego i prywatnych jednostek gospodarczych. Kierował Zachodniopomorską Regionalną Kasą Chorych oraz Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Obecnie pracuje m.in. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, Zakładzie Analiz Ekonomicznych i Systemowych. Przyczynił się do powstania wielu publikacji i raportów dotyczących finansowania świadczeń medycznych oraz instytucji finansowych działających na rzecz ochrony zdrowia, ubezpieczeń zdrowotnych. Zarządza wieloprofilowym podmiotem leczniczym Medika.

Obszary zainteresowania: zarządzanie, ekonomika oraz finanse podmiotów gospodarczych, innowacyjność i wprowadzanie nowych rozwiązań w celu podniesienia efektywności.