Opinie – Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
21 października 2020

Oto 10 postulatów, których wdrożenie pomoże uchronić nas przed kryzysem

W apelu do prezydenta, premiera, rządu i parlamentu Konfederacja Lewiatan wzywa do podjęcia natychmiastowych działań, które ograniczą rozwój pandemii i jej skutki, a także pozwolą jak najszybciej wejść gospodarce na ścieżkę zrównoważonego wzrostu.
10 sierpnia 2020

Nowe regulacje dotyczące delegowania pracowników – rewolucja czy ewolucja?

Dwa lata temu Rada Europejska zatwierdziła zmianę dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, w ostatnim czasie został również przyjęty pakiet mobilności, w kolejce czekają jeszcze zmiany przepisów dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego odnoszące się m.in. do pracowników delegowanych. W nadchodzących latach transgranicznie świadczenie usług może okazać się […]
8 lipca 2020

Pandemia zmniejszyła szanse na znalezienie nowej pracy

Zniesienie większości obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa spowodowało nieznaczny spadek niepewności na rynku pracy. Z realizowanej przez Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster 40. edycji badania „Monitor Rynku Pracy” wynika, że Polacy wciąż obawiają się utraty obecnego zatrudnienia.
27 maja 2020

Bezrobocie w górę. Ponad 3-krotnie wzrósł odsetek osób pracujących zdalnie

Opublikowane przez GUS dane dotyczące bezrobocia są mniej optymistyczne niż szacunki resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Stopa bezrobocia w kwietniu 2020 r. wyniosła 5,8% (a nie jak prognozowało ministerstwo – 5,7%), co oznacza wzrost w stosunku do marca o 0,4 pkt proc.
30 marca 2020

Pandemia COVID-19 – zatrzymana mobilność polskich firm

Jak pokazują dane z ostatnich lat, popyt na polskie usługi z roku na rok się zwiększa, w roku 2019 ich wartość przekroczyła wartość 60 mld euro. Polskie firmy świadczą usługi i delegują swoich pracowników praktycznie do każdego z krajów UE, Europa jest bowiem głównym odbiorcą usług oferowanych przez nasze przedsiębiorstwa.