Posiedzenie WRRP – Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Posiedzenie WRRP

24 września odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Komentarz przedstawicielki ZPPZ Kseni Malinowskiej.Członkowie Rady rozpatrywali wnioski, które wpłynęły z Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Staszica w Koszalinie oraz z Technikum TEB Edukacja w Koszalinie i wydali pozytywne opinie
o zasadności kształcenia w przedstawionych zawodach, zgodnie z potrzebami rynku pracy w województwie zachodniopomorskim.

Obecnie w województwie zarejestrowano szacunkowo 49 tys. bezrobotnych, czyli prawie 4,5 tys. osób więcej w porównaniu do marca 2020 r. W świetle tego, co dzieje się obecnie w związku
z epidemią COVID-19, nie można tych zmian nazwać radykalnymi, oprócz tego zakończenie prac w rolnictwie corocznie powoduje wzrost bezrobocia jesienią.

- Zmiany na rynku pracy nie są aż tak gwałtowne, można było się spodziewać bardziej drastycznych konsekwencji po zmianach w gospodarce w wyniku epidemii. W województwie zachodniopomorskim, jeżeli odwołamy się do czasu kiedy wychodziliśmy z ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego w roku 2011 było zarejestrowano ok. 120 tys bezrobotnych – zauważył Pan Andrzej Przewoda, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Znaczna liczba przedsiębiorców skorzystała z różnego rodzaju instrumentów osłonowych, związanych z dofinansowaniem z różnych funduszy. Warunkiem koniecznym uzyskania większości
z nich było utrzymanie zatrudnienia przez okres 3 miesięcy. W najbliższym czasie zobaczymy, w jaki sposób zmieni się bezrobocie po zakończeniu pierwszego okresu wsparcia, który właśnie dobiega końca.