Zaproszenie na konferencje upowszechniające mikroinnowacje w obszarze edukacji – Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Zaproszenie na konferencje upowszechniające mikroinnowacje w obszarze edukacji

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego jako Partnerzy projektu Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji mają przyjemność zaprosić do udziału w konferencjach upowszechniających jego rezultaty.TERMINY I MIEJSCA KONFERENCJI:

14.03.2019 r.– SZCZECIN – ZSRG – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Kolumba 86
20.03.2019 r. – KRAKÓW – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, ul.Gramatyka 8a
26.03.2019 r. – WARSZAWA – Centrum Konferencyjne KOPERNIKA, ul.Kopernika 30


Zgłoszenia na konferencję należy dokonać poprzez formularz dostępny TUTAJ

Celem konferencji jest upowszechnienie mikroinnowacji w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych wypracowanych w ramach projektu oraz wymiana doświadczeń związanych
z wdrażaniem innowacji edukacyjnych przez jej twórców.

Podczas wydarzeń uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z nowymi rozwiązaniami w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności przez osoby dorosłe. Rozwiązania te zostały wsparte grantami w ramach projektu. Prezentowane podczas konferencji innowacje eksperci z dziedzin edukacji i innowacji uznali za najciekawsze oraz najbardziej efektywne pomysły na szkolenie osób dorosłych w skali Polski. Wyróżniliśmy cztery innowacje spośród ponad czterdziestu opracowanych i przetestowanych w ramach projektu:

- Szkolenie Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Innowator: Fundacja Instytut Aurea Libertas z Krakowa
- Metoda Planet – inteligentny system diagnozy profilu kompetencyjnego w procesie wsparcia kształcenia ustawicznego osób dorosłych powyżej 25 roku życia, pracujących w mikro i małych przedsiębiorstwach, Innowator: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego. Psychological Solutions Group z Bydgoszczy
- Trening rozmowy, Innowator Fundacja Rozwoju Lokalnego Progressus z Pyrzyc
- Urząd w prostym stylu – dedykowany portal społecznościowy z elementami grywalizacji dla pracowników administracji, Innowator: Pani Natalia Dąbrowska ze Szczecina

Konferencje będą doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z twórcami innowacji oraz podzielenia się swoimi pomysłami i skorzystania z wypracowanych rozwiązań.

Udział w konferencjach jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Termin rejestracji na konferencję upływa w dniu:
- 11 marca 2019 r. – na konferencję w Szczecinie,
- 18 marca 2019 r. – na konferencję w Krakowie,
- 22 marca 2019 r. – na konferencję w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszych przedsięwzięciach.

Program konferencji - Szczecin
Program konferencji - Kraków
Program konferencji - Warszawa