Przedsiębiorco! Czas rozpocząć inwestycje! - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Przedsiębiorco! Czas rozpocząć inwestycje!

Pierwsze środki na dofinansowanie inwestycji w naszym regionie już dostępne

Prezentujemy możliwości i warunki uzyskania wsparcia dla projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw z Pomorza Zachodniego na obszarze SWW (Specjalnej Strefy Włączenia). Udzielamy pomocy na każdym etapie inwestycji - od wstępnej, bezpłatnej analizy, przez napisanie i przygotowanie wniosku, na pomocy w realizacji inwestycji kończąc.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego, którzy planują inwestycje na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW). Poniżej znajduje się szczegółowa mapa obszarów wchodzących w skład SSW. 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych BDL GUS: pakiet Mapinfo / www.eregion.wzp.pl

  
Celem wsparcia projektów jest wzrost inwestycji MŚP podejmujących ryzyko inwestycji na obszarze podstawowym Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), na którym z uwagi na liczne deficyty (wyznaczone w oparciu o mierniki w obszarach problemowych – dostępność do usług publicznych, demografia, infrastruktura techniczna, problemy miejscowości popegeerowskich, potencjał gospodarczy, ubóstwo) istnieją trudniejsze warunki rozwoju działalności gospodarczej.

Kluczowe warunki realizacji projektów
1. Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze podstawowym SSW.
2. Premiowane będą przedsięwzięcia realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego: Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn, Przetwórstwo naturalne nowej generacji, Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju, Technologie i usługi przyszłości, Niebieska gospodarka i zielony transport, Turystyka i jakość życia oraz uzupełniająco w specjalizacjach wyłaniających się z Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO).
3. Premiowane będą inwestycje, które obejmą zastosowanie rozwiązań w obszarze transformacji przemysłowej, zielonej i cyfrowej w prowadzeniu działalności gospodarczej.
4. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach działania muszą być zgodne z zasadą DNSH (zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku ang. do no significant harm)

Ze wsparcia mogą korzystać: mikro-, małe-, średnie- przedsiębiorstwa

Poziomy dofinansowania
Dofinansowanie wydatków kwalifikowanych udzielane na podstawie regionalnej pomocy inwestycyjnej:

  • 50% – średnie przedsiębiorstwa
  • 60% – mikro i małe przedsiębiorstwa

Terminy naboru i zakończenia przyjmowania wniosków

  • uruchomienie naboru – 29 września 2023
  • zakończenie naboru – 08 listopada 2023

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

e-mail: biuro@pracodawcy.biz
tel. 91 444 47 88 lub 504 135 577