Prezeska ZPPZ Anna Kornacka członkinią Rady Głównej Konfederacji Lewiatan – Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Prezeska ZPPZ Anna Kornacka członkinią Rady Głównej Konfederacji Lewiatan

9 czerwca odbyło się Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan, podczas którego wybrano władze organizacji (w tym: Prezydenta, Radę Główną i Zarząd) na kolejną kadencję.Prezydentem Lewiatana, na kolejną trzyletnią kadencję, został ponownie Maciej Witucki, a przewodniczą Rady Głównej Henryka Bochniarz. Wyłoniono też nową, 37–osobową Radę Główną Konfederacji Lewiatan, w skład której ponownie wybrana rozstała Prezeska Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Anna Kornacka.  

Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego rozmawiali o wyzwaniach, które stoją przed Konfederacją Lewiatan w najbliższych latach podkreślając, że najważniejszym celem będzie dbanie o poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w nowej kadencji.