Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy – Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

23 września odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, w którym uczestniczyła przedstawicielka ZPPZ Ksenia Malinowska.Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji. O wydanie opinii o zasadności kształcenia wnioskowało pięć szkół:

1. Szkoła Policealna przy Centrum Edukacyjnym „Omnibus" w Choszcznie

2. Medyczna Szkoła Policealna przy Centrum Edukacyjnym „Omnibus" w Choszcznie

3. Zespół Szkół w Połczynie-Zdroju

4. Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Szczecinie

5. Szkoła Policealna Cosinus Plus w Szczecinie

Wszystkie planowane do podjęcia uchwały uzyskały pozytywną opinię Rady.