Posiedzenie PRRP w Myśliborzu - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Posiedzenie PRRP w Myśliborzu

6 października odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Myśliborzu, w którym uczestniczyła przestawicielka ZPPZ Elżbieta Stalmach.Na koniec sierpnia w powiecie myśliborskim zarejestrowanych było 1508 osób bezrobotnych, w tym 218 osób zarejestrowanych po raz pierwszy. W porównaniu do danych na koniec grudnia 2019 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 111 osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31.08.2020 r. wynosiła 7,3% i w porównaniu do końca grudnia 2019 r. wzrosła o 0,6 punktu procentowego.

Na koniec sierpnia 2020 r. w powiecie myśliborskim zarejestrowane były 852 bezrobotne kobiety, co stanowiło 56,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Liczba bezrobotnych kobiet
w porównaniu do końca 2019 r. zwiększyła się o 25 osób.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu zgłoszono ogółem 1816 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.

Pracodawcy nadal zgłaszają oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi. Jest to niezbędne, aby mogli uzyskać od Wojewody Zachodniopomorskiego zezwolenie na pracę i pobyt dla cudzoziemców. W okresie od stycznia do końca sierpnia 2020 r. pracodawcy złożyli 98 ofert pracy łącznie na 958 stanowisk.

Nadal utrzymuje się zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydaniem zezwolenia na pracę sezonową. W okresie sprawozdawczym, tj. od stycznia do końca sierpnia 2020 r. w urzędzie pracy zarejestrowano 927 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

W okresie od stycznia do końca sierpnia 2020 r. z poradnictwa zawodowego skorzystało 627 zarejestrowanych bezrobotnych. Usługą wspomagającą pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe w zakresie zaktywizowania bezrobotnego są szkolenia grupowe na wniosek osoby bezrobotnej, szkolenia realizowane w ramach bonu szkoleniowego oraz studia podyplomowe.
W okresie od 01.01.2020 do 17.09.2020 r. zorganizowano 15 szkoleń na wniosek osoby bezrobotnej i 19 szkoleń w ramach przyznanych 19 bonów szkoleniowych.