Konsultacje innowacji społecznych – Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Konsultacje innowacji społecznych

Jako partner projektu ,,Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji" serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii o 4 mikro innowacjach wyłonionych w ramach projektu do szerszego upowszechnienia.Prosimy o zgłaszanie uwag przy wykorzystaniu formularza dostępnego pod adresem http://www.innowacje.zgd.com.pl/konsultacje-powszechne-innowacji-wylonionych-etapu-upowszechnienia/

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres innowacje@zgd.com.pl w terminie do 04 lutego 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi czterema innowacjami, niemniej jednak pozostaniemy zobowiązani za każdą opinię, nawet jeżeli dotyczyć będzie ona tylko jednego rozwiązania.

Państwa uwagi, spostrzeżenia oraz propozycje usprawnień i uzupełnień innowacji posłużą do opracowania ostatecznych wersji produktów innowacji, które zostaną upowszechnione
i udostępnione m.in. podczas trzech konferencji (w Szczecinie, Warszawie i Krakowie), planowanych na miesiąc marzec 2019 r. do udziału w których już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu: www.innowacje.zgd.com.pl