,,Zachodniopomorski rynek pracy – jak działają najlepsi”, 2-3 marca 2018 r.


2 marca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Podczas spotkania mieliśmy okazję wspólnie podsumować ubiegłoroczną działalność oraz omówić szereg planów rozwojowych i strategicznych na 2018 rok. W trakcie Walnego Zgromadzenia podjęto również uchwałę o zmianie nazwy organizacji na Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego.

Po zgromadzeniu odbyła się dwudniowa konferencja ,,Zachodniopomorski rynek pracy – jak działają najlepsi?”, podczas której przedstawiciele firm Follow me!, LM Wind Power, Europa Systems i Fizjopomoc zaprezentowali dobre wzorce stosowane w firmach oraz podzielili się swoim doświadczeniem. Po części konferencyjnej odbyła się debata, w której udział wzięli Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Anna Kornacka, Dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy Dorota Tyszkiewicz-Janik oraz Okręgowy Inspektor Pracy Konrad Pachciarek. Debata zaowocowała licznymi planami dalszych wspólnych działań. Wieczór uświetnił występ tancerek z renomowanej Szkoły Tańca Milagro.

Drugiego dnia odbył się krótki warsztat menedżerski dotyczący władzy, jej pokus i zagrożeń w praktyce biznesowej.

Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za wspólnie spędzony czas.

,,Dobry czas dla dobrych pracodawców”, 9-10 czerwca 2017 r.


Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca. Była to okazja, aby wspólnie podsumować działalność za ubiegły rok oraz wybrać władze Związku.


Na kolejną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej zostali wybrani: dr Marek Cichocki – przewodniczący Rady Nadzorczej, Ireneusz Miski oraz Michał Lizak – członkowie Rady Nadzorczej. Do zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan Walne Zgromadzenie wybrało: Anną Kornacką – prezeska Zarządu oraz Pawła Skotnickiego, Jarosława Jaśkiewicza, Grzegorza Kotwickiego i Piotra Sobeykę-Bejnarowicza.

Gratulujemy i życzymy owocnej kadencji!

Dziękujemy również za udział w Konferencji Dobry czas dla dobrych pracodawców. Mamy nadzieję, że debaty i wystąpienia samorządowców, praktyków oraz ekspertów okażą się inspirujące dla przyszłych, biznesowych działań.

Dziękujemy za obecność i za wspólnie spędzony czas.