Bezpłatny webinar dla pracodawców dot. pracy sezonowej, 23 września (czwartek), godz. 9.00 – 11.00 - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Bezpłatny webinar dla pracodawców dot. pracy sezonowej, 23 września (czwartek), godz. 9.00 – 11.00

Razem z Państwową Inspekcją Pracy w Szczecinie serdecznie zapraszamy pracodawców na bezpłatny webinar „Praca sezonowa”.Szkolenie skierowane jest do pracodawców i realizowane w ramach kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) „Prawa przez cały rok", która zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji dotyczących sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników sezonowych zatrudnianych w krajach Unii Europejskiej. Jej celem jest podniesienie świadomości pracowników sezonowych i pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.

Treść szkolenia obejmuje tematykę legalnego zatrudnienia pracowników sezonowych, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców.

Webinar odbędzie się 23 września (czwartek) w godz. 9.00 – 11.00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt na adres promocja@szczecin.pip.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!