Anna Kornacka członkinią Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego – Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Anna Kornacka członkinią Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego

Anna Kornacka, prezeska zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego została członkinią Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego jest stałym ciałem opiniodawczo-doradczym Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzającej Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Zadaniem Rady jest wyznaczanie kierunków rozwoju gospodarczego w regionie oraz tworzenie korzystnych warunków dla biznesu.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach obszaru zarządzanego przez SSSE oraz przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: parr.slupsk.pl/