15-lecie działalności Invest Group z Koszalina i 20-lecie firmy Sezam. – Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

15-lecie działalności Invest Group z Koszalina i 20-lecie firmy Sezam.

W Dąbkach niedaleko Koszalina swój jubileusz obchodziły dwie koszalińskie firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Invest Group obchodził swoje 15-lecie, a firma Sezam celebrowała swoje 20-lecie działalności.

Myli się ten, kto twierdzi, że 15 lat to czas łatwych sukcesów! – mówiła Lidia Lis-Bobrowicz, Prezeska firmy Invest Group, podczas jubileuszu 15-lecia działalności.  – Nie tylko nasza organizacja, ale całe środowisko zainteresowane rozwojem odpowiedzialnego biznesu wciąż musi podejmować kolejne wyzwania. W roku jubileuszu chcemy z jeszcze większą siłą i mobilizacją przypomnieć znaczenie odpowiedzialności za ludzi i środowisko naturalne. Zależy nam na promocji etycznego postępowania – mówiła Pani Lidia.

– Jako Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego zwracamy uwagę naszych członków na siłę osobistego wpływu na otoczenie. Potrzebujemy dobrych wzorców, a obie – zrzeszone w Związku – jubileuszowe firmy są doskonałym wzorcem do naśladowania – mówiła Prezeska Zarządu Anna Kornacka.

Przypomnijmy, że Pani Lidia Lis-Bobrowicz w minionych dniach świętowała podwójnie – z powodu nominacji na stanowisko Przewodniczącej Powiatowego Oddziału Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego w Koszalinie oraz właśnie z okazji 15-lecia działalności firmy Invest Group. Uroczystość połączona była z 20-leciem istnienia firmy Sezam.

Gratulujemy i jesteśmy dumni z tak wspaniałych osiągnięć naszych członków!