Zachodniopomorski Pakiet Grantowy - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Zachodniopomorski Pakiet Grantowy

17 sierpnia Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie rozpocznie nabór na granty na kapitał obrotowy
w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”.O bezzwrotny grant będą mogli starać się mikro- i mali przedsiębiorcy, którzy wykażą m.in. spadek przychodów na poziomie co najmniej 50% w okresie trzech kolejnych miesięcy po 29 lutego 2020 r. w stosunku do analogicznych trzech miesięcy roku 2019.

Nabór do pakietu odbędzie się w formule „kto pierwszy, ten lepszy”. Oznacza to, że o przyznaniu grantu decydować będzie kolejność zgłoszeń w elektronicznym systemie wniosków.

Jest już dostępna testowa forma generatora (https://wup.witkac.pl/), jednak złożenie wniosku będzie możliwe dopiero po uruchomieniu naboru, który startuje 17 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe informacje, wraz z Regulaminem, zasadami naboru wniosków oraz potrzebnymi dokumentami, są dostępne na stronie internetowej WUP:

https://www.wup.pl/pl/projekty_wlasne_wup/granty-dla-przedsiebiorcow-wup1/


Źródło: http://www.wzp.pl/