Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach projektu „Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.01.00-00-I030/15 z dnia 22 czerwca 2016 r.Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku pobierz plik,
Oferta cenowa, załącznik nr 1 – pobierz plik,
Oświadczenie o braku powiązań, załącznik nr 2pobierz plik,
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów, załącznik nr 3 – pobierz plik.