SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy - nowy członek ZPPZ - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy – nowy członek ZPPZ

Z wielką radością informujemy, że do naszego grona dołączyła firma SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy.Kancelaria SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy jest butikową kancelarią, specjalizującą się wyłącznie w zagadnieniach prawa pracy i prawa HR. Kancelaria doradza pracodawcom z różnych branż z terenu całej Polski w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz innych dziedzin prawa w zakresie związanym z HR, w tym m.in. w zagadnieniach dotyczących:

• prawa autorskiego,

• ochrony danych osobowych w zatrudnieniu,

• prawa ubezpieczeń społecznych,

• prawa podatkowego,

• nieuczciwej konkurencji ze strony pracowników i byłych pracowników.


W zakres usług Kancelarii wchodzi m.in.:

• sporządzanie umów o pracę, cywilnoprawnych umów o zatrudnienie (o dzieło, zlecenie), umów B2B, kontraktów menadżerskich,

• przygotowywanie projektów oświadczeń i pism rozwiązujących umowy o pracę z pracownikami,

• tworzenie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych oraz wspieranie pracodawców w działaniach, mających na celu skuteczne wprowadzenie w życie wymienionych aktów wewnątrzzakładowych,

• doradztwo w zakresie doboru optymalnych systemów czasu pracy, dostosowanych do specyfiki działalności firm, przygotowywanie dokumentacji związanej z ich wdrożeniem, bieżące wsparcie związane z rejestracją i rozliczaniem czasu pracy pracowników,

• reprezentacja pracodawców przed sądami pracy,

• opracowywanie i wdrażanie rozwiązań umożliwiających świadczenie przez pracowników pracy poza siedzibą firmy w trybie telepracy, home office i pracy zdalnej,

• wsparcie pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi, radami pracowników i przedstawicielami załogi,

• doradztwo w zakresie indywidualnych i zbiorowych zwolnień pracowników, w tym zwolnień dokonywanych w procesach przekształceń i restrukturyzacji oraz programów dobrowolnych odejść,

• wsparcie w trakcie postępowań kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

• sporządzanie analiz, opinii i ekspertyz prawnych,

• prowadzenie szkoleń, wykładów i warsztatów dla pracodawców i grup pracowników – kadry kierowniczej, działów HR, z wybranych zagadnień dot. prawa pracy i prawa HR.


Więcej informacji o Kancelarii znajdą Państwo na:

• stronie internetowej Kancelarii,

• profilu Kancelarii na Linkedin,

• Kanale Kancelarii na YouTube.


Serdecznie witamy w Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego!