Szkolenie dla Członków Powiatowych Rad Rynku Pracy - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Szkolenie dla Członków Powiatowych Rad Rynku Pracy

21 grudnia 2021 r. odbyło się szkolenie dla Członków Powiatowych Rad Rynku Pracy. Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego reprezentowała Aleksandra Turbaczewska.Szkolenie dotyczyło sytuacji na polskim rynku pracy oraz bieżących zmian w przepisach dotyczących rynku pracy. W szerokim zakresie umówiony został też Krajowy Plan Odbudowy i Polski Ład jako wyznaczniki kierunków zmian w regulacjach prawnych dotyczących nowej polityki rynku pracy.

Przy okazji spotkania omówiono również kierunki współpracy pomiędzy Radą Rynku Pracy a Urzędami Pracy.