Posiedzenie WRRP - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Posiedzenie WRRP

W czwartek 18 czerwca odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji. Podczas spotkania zaopiniowano zasadność kształcenia w wybranych zawodach zgodnie z potrzebami rynku pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Następnie Dyrektor WUP Andrzej Przewoda przedstawił sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2019 roku. Zaprezentował również Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2020 rok.

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego reprezentowały Ksenia Malinowska oraz Aleksandra Turbaczewska.