Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

23 sierpnia odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego reprezentowała Ksenia Malinowska.Wszystkie wnioski opiniowane przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Szczecinie uzyskały pozytywne opinie o zasadności kształcenia w danym zawodzie. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2021 rok członkowie Rady ocenili pozytywnie.

Obecna stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim wynosi 6,3% - jest to 38,9 tys. osób bezrobotnych, wśród których najwięcej jest osób w wieku od 25 do 44 lat o wykształceniu podstawowym oraz zawodowym. Bezrobocie zauważalnie spada, mimo to liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wzrosła w bieżącym roku o prawie 60%. Największe zapotrzebowanie jest niezmiennie na pracowników wykonujących prace proste.

Pomimo założeń, przyjazd uchodźców z Ukrainy nie wpłynął znacząco na poziom bezrobocia. Spowodowane to jest przede wszystkim łatwością znalezienia zatrudnienia bez korzystania z usług urzędów pracy oraz przyjazdem do Polski w celach niezarobkowych.

Po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących zatrudniania obywateli Ukrainy jedynym obowiązkiem spoczywającym na pracodawcy jest poinformowanie właściwego urzędu pracy w ciągu 14 dni o fakcie zatrudnienia takiej osoby. Dane z dnia 22.08.2022 r. pokazują, że w skali całego kraju zatrudnienie znalazło już ponad 388,6 tys. obywateli Ukrainy. Najwięcej zatrudnionych jest w województwie mazowieckim – ponad 88,7 tys. osób, dolnośląskim – ponad 42,4 tys. osób oraz łódzkim 37,6 tys. osób. W województwie zachodniopomorskim pracodawcy zgłosili zatrudnienie około 19,4 tys. obywateli Ukrainy. Tutaj najwięcej zgłoszonych jest w powiecie Miasto Szczecin – około 6,2 tys. osób, następnie w powiecie goleniowskim 2 529 osób oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie – 1 777 osób.