Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

3 lutego 2022 r. odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorskim. Obrady Prezydium oraz posiedzenie plenarne otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Anna Kornacka.Na wniosek Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza, Członkowie WRDS WZ zostali zapoznani z projektem Programu Regionalnego "Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027". Było to pierwsze formalne spotkanie konsultacyjne dotyczące programu.

- Fundusze unijne już prawie od dwóch dekad wspierają rozwój Pomorza Zachodniego. W szczególności w czasie pandemii i kryzysu, który wywołuje pandemia, te pieniądze są po prostu potrzebne, abyśmy mogli dalej napędzać naszą gospodarkę, turystykę, wzmacniać ochronę zdrowia, ekologię, kulturę i budować otwarte i włączające Pomorze Zachodniemówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego UM WZ, Marcin Szmyt, przedstawił prezentację „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027”. Omówił szczegóły nowego programu regionalnego (zaplanowano 8 priorytetów obejmujący 5 europejskich Celów Polityki). Zaznaczył, że zakładany budżet to 1 mld 611 mln euro (1,2 mln euro na inwestycje i pozostała cześć działania miękkie). Dyrektor Szmyt krótko scharakteryzował zaplanowany harmonogram prac nad projektem. Opisał też pokrótce priorytety dla regionu ujęte w projekcie nowego programu (m.in. „Przedsiębiorcze Pomorze Zachodnie”, „Zielona Europa”, „Mobilne Pomorze Zachodnie”, „Połączone Pomorze Zachodnie”).

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego podczas posiedzenia 3 lutego 2022 r. zajęła się też problemem gigantycznych podwyżek cen energii, które uderzają m.in. w zachodniopomorskich przedsiębiorców.

O tym, jak trudna jest sytuacja małych rodzinnych firm, mówił - na forum Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Andrzej Wojciechowski, Starszy Cechu Piekarzy i Cukierników w Szczecinie, alarmując, że rachunki za gaz wzrosły z 5 tysięcy złotych na 35, a nawet 50 tysięcy!

- Do tej pory płaciłem za gaz pięć tysięcy, w tym roku dostałem rachunek 35 tysięcy, a tydzień temu 51 tysięcy – opowiadał Andrzej Wojciechowski. – Był przypadek, że piekarz otrzymał rachunek na ponad 150 tysięcy! Podwyżki są dramatyczne. Koledzy z całej Polski proszą, by nasza zachodniopomorska rada dialogu społecznego wsparła naszą branżę – tłumaczył Andrzej Wojciechowski.

Przedsiębiorca, który jest wiceprezesem Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP i Starszym Cechu Rzemiosł Spożywczych w Szczecinie, poinformował, że problem gigantycznych podwyżek opłat za gaz i prąd próbuje nagłośnić – na forum krajowym - Komisja Spożywcza przy Związku Rzemiosła Polskiego. Były wysyłane pisma do parlamentarzystów, niedawno został wystosowany apel do Prezesa Rady Ministrów RP.

Przedstawiciele przedsiębiorców w WRDS przypomnieli, że od sierpnia 2021 r. taryfy gazowe dla firm podnoszono kilkukrotnie. Stawka z kilowatogodzinę wzrosła z 13 do 80 groszy. Czyli ponad 600 procent!

Andrzej Wojciechowski zwrócił się do WRDS z wnioskiem, by w zaistniałej sytuacji zaapelować do rządu z prośbą o natychmiastowe podjęcie działań osłonowych, które pomogą funkcjonować przedsiębiorcom w obliczu tak drastycznych podwyżek. Wobec wniosku zachodniopomorskich piekarzy nie było głosów sprzeciwu.Po dyskusji członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na ww. temat, powstał obszerny apel kierowany do Prezesa Rady Ministrów oraz Minister Klimatu i Środowiska. Dokument został skierowany do Kancelarii Premiera 3 lutego br. oraz wysłany do wiadomości wszystkich WRDS w Polsce.

Na wniosek Wiceprzewodniczącego WRDS WZ, Wojciech Osmana, ponownie zajęto się też sytuacją w zachodniopomorkich Domach Pomocy Społecznej. Gremium zagłosowało za przyjęciem Stanowiska WRDS WZ w sprawie kondycji i problemów placówek. Dokument został przyjęty w drodze głosowania a następnie skierowany do wiadomości wszystkich Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w Polsce.

Podczas posiedzenia plenarnego został przyjęty harmonogram na 2022 r.


Źródło: WRDS