Posiedzenie Prezydium WRDS - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Posiedzenie Prezydium WRDS

1 czerwca 2020 r. odbyło się Posiedzenie Prezydium WRDS, w którym uczestniczyła Prezeska ZPPZ Anna Kornacka.W Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Prezydium WRDS WZ. Członkowie Prezydium szczegółowo omówili aktualną sytuację epidemiczną w województwie zachodniopomorskim, w oparciu o tematy zgłoszone przez stronę społeczną i pracodawców.

Prezeska ZPPZ podczas posiedzenia podzieliła się danymi dotyczącymi wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w woj. zachodniopomorskim (w ramach Tarczy Antykryzysowej i Finansowej).

Posiedzenie prowadził pan Wojciech Osman - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ WZ, Przewodniczący Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego NSZZ Solidarność 80.


Zdjęcia: wrds.wzp.pl