Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pyrzycach - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pyrzycach

25 lutego odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pyrzycach, na którym zatwierdzono sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy, a także sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za rok 2021. ZPPZ reprezentowała Aleksandra Turbaczewska.Na spotkaniu omówiono obecną sytuację na rynku pracy, która mimo trudnego dla wszystkich, a szczególnie dla Pracodawców, okresu spowodowanego trwającą od 2020 roku epidemią COVID-19, a także coroczną sezonowością, wyklarowała się optymistycznie. Poziom bezrobocia w roku ubiegłym sukcesywnie w każdym kwartale malał i na koniec grudnia 2021 roku kształtował się na poziomie 10,3%.

Tak niski poziom bezrobocia oraz doświadczenie we wdrażaniu dedykowanych rozwiązań pozwala pracownikom Urzędu Pracy na precyzyjną analizę pozostających w rejestrach osób bezrobotnych. Szczególną uwagę w roku ubiegłym oraz w bieżącym okresie pracownicy urzędu, w tym doradcy zawodowi, poświęcają osobom długotrwale bezrobotnym, w tym kobietom, osobom młodym w przedziale wiekowym pomiędzy 25-30 rokiem życia i osobom powyżej 50-go roku życia.

Wraz z rozpoczęciem pierwszego kwartału br. rozpoczęto realizację programów pilotażowych, tj. Aktywny Senior oraz Zawodowy Senior-Mentor, które wspierać mają osoby młode i osoby powyżej 50 roku życia.

Podczas niniejszego posiedzenia Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego zaproponował wsparcie w działaniach skierowanych do bezrobotnych kobiet w postaci szkoleń czy spotkań motywacyjnych.

Z końcem marca planowanie jest wznowienie działalności Centrum Doradztwa przy PUP Pyrzyce, które realizuje między innymi szkolenia grupowe dla osób zarejestrowanych w niniejszym urzędzie Pracy.