Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Zdjęcie: Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego

30 czerwca w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.Podczas spotkania omówiono odpowiedzi p. Marszałka Województwa oraz Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące zaangażowania samorządu województwa oraz Wojewody Zachodniopomorskiego w czasie pandemii koronawirusa COVID-19 oraz zaopiniowano Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2020 r., (opracowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie). Poruszono również kwestię budowy stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie.

W posiedzeniu wzięli udział Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc oraz Członek Zarządu WZ Stanisław Wziątek. Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego reprezentowała Prezeska Anna Kornacka.