Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r. - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.

Obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło dotyczy płatników składek lub osób fizycznych zlecających wykonanie dzieła (zawarcie z wykonawcą dzieła umowy) od 1 stycznia 2021 r.Ważne!

Jeśli jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp.) i nie jesteś płatnikiem składek (nie musisz rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), nie musisz informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.

Jeśli jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę o dzieło, musisz ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:

• zawrzesz z własnym pracownikiem,

• będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,

• zawrzesz z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.


Jak przekazać informacje do ZUS o zawartych umowach o dzieło?

Na nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Formularz RUD możesz złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 1 stycznia 2021 r.

Formularz RUD jest też dostępny w wersji do samodzielnego wypełnienia i wydruku.


Jakie dane należy przekazać do ZUS?

W formularzu RUD podasz następujące dane:

• w bloku I - swoje dane, czyli zamawiającego wykonanie umowy o dzieło - dane identyfikacyjne oraz adresowe,

• w bloku II - dane wykonawcy umowy o dzieło - dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,

• w bloku III - informację o zawartych umowach o dzieło - daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.


Ważne!

Dla każdego wykonawcy wypełniasz oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD możesz wykazać informacje o maksymalnie 10. zawartych umowach o dzieło.


Kiedy poinformować ZUS o zawartych umowach?

Musisz zgłosić do ZUS umowy zawierane od 1 stycznia 2021 r. Masz na to 7 dni od dnia zawarcia umowy.


Źródło: ZUS