Obowiązek rozliczenia subwencji z PFR - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Obowiązek rozliczenia subwencji z PFR

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tarczy finansowej PFR 1.0 niebawem będą musieli składać oświadczenia o rozliczeniu subwencji.Termin na złożenie oświadczeń jest krótki, a spóźnienie może oznaczać konieczność zwrotu otrzymanych środków finansowych.

Niezwykle istotne jest jednak to, że podstawą do ustalenia jaka część środków podlega zwrotowi ma być oświadczenie o rozliczeniu subwencji składane przez samego beneficjenta. Oświadczenie należy złożyć w ciągu 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej przedsiębiorcy.

W przypadku niezłożenia oświadczenia we wskazanym terminie subwencja podlega zwrotowi w całości! W konsekwencji, każdy beneficjent tarczy finansowej powinien pilnować tego, kiedy upływa roczny termin od daty otrzymania środków. Polski Fundusz Rozwoju zasadnicze przepływy z tarczy finansowej uruchomił w maju 2020 r.

Warto więc już teraz odnotować sobie termin, w którym musimy złożyć oświadczenie o rozliczeniu. Rzetelne przygotowanie się do wypełnienia tego obowiązku pozwoli uniknąć niepotrzebnych napięć, kiedy termin już nadejdzie.


Źródło: Kancelaria Radców Prawnych Licht&Przeworska