Dialog, a nie monolog w czasie pandemii - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Dialog, a nie monolog w czasie pandemii

Zdjęcie: Radio Szczecin

19 maja odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Konferencję zwołał przewodniczący prezydium Wojciech Osman w związku
z niedawnym posiedzeniem prezydium WRDS, podczas którego strony miały omówić bieżącą sytuację epidemiczną na Pomorzu Zachodnim. Na spotkaniu niestety zabrakło zainteresowania i proaktywnej postawy ze strony samorządowej.Województwo zachodniopomorskie do niedawna nie podejmowało prac ze względu na koronawirusa, co było ogromną stratą zarówno dla samorządu, jak i dla pracodawców oraz pracowników. Pod koniec kwietnia o wznowienie prac tego ważnego organu zaapelowała Prezeska Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Anna Kornacka. Miała być to okazja do podjęcia najpilniejszych tematów dotyczących COVID-19, m.in. tarcz antykryzysowych i odmrażania gospodarki w woj. zachodniopomorskim.

– Województwo zachodniopomorskie powinno być przygotowane na kolejny wzrost liczby zakażonych COVID-19 po wakacjach, nie możemy teraz pozwolić na bierne oczekiwanie, musimy być na to przygotowani najlepiej jak się da – apelował podczas konferencji Mieczysław Jurek, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”.

Jako Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego jesteśmy zaniepokojeni aktualnym stanem dialogu społecznego w świetle panującej epidemii. Na posiedzeniu zabrakło przedstawicieli samorządu, dlatego apelujemy do Marszałka o aktywny dialog w tak ważnej i trudnej dla naszego regionu sytuacji - stronę pracodawców reprezentowała Anna Kornacka, Prezeska ZPPZ.

W tej sytuacji dialog społeczny jest niezwykle ważny i tylko wspólne działanie pozwoli na pokonanie skutków koronawirusa. Jak pokazały ostatnie wydarzenia Związki Zawodowe i Związki Pracodawców jednoczą się w tej trudnej sytuacji walcząc o utrzymanie zachodniopomorskich firm i zakładów pracy, tego samego oczekują od samorządu.