Bezpłatne szkolenia stacjonarne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Bezpłatne szkolenia stacjonarne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych w ramach Zachodniopomorskiej Akademii NGO.Zachodniopomorska Akademia NGO to cykl szkoleń dla przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Pomorza Zachodniego (mających siedzibę lub oddział na terenie województwa).

Akademia to 3 dwudniowe zjazdy, podczas których swoją wiedzą dzielą się specjaliści z najważniejszych obszarów funkcjonowania III sektora: zarządzania zespołem, finansowania działań, prawa, relacji z administracją czy promocji. Uczestnicy mają okazję zwiększyć kompetencje przydatne na co dzień w aktywności pozarządowej i wzmocnić potencjał swoich organizacji w 3 aspektach: aktywności, komunikacji oraz świadomości.


Zakres tematyczny szkoleń:

Temat A: Organizacja Aktywna – tematyka dotycząca relacji finansowych i niefinansowych NGO z samorządem, włączanie się w życie publiczne (m.in. konsultacje społeczne, współdecydowanie o kierunkach rozwoju swojej społeczności), znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu i organizacji pozarządowych – ich praw i obowiązków.

Temat B: Organizacja Komunikująca – to całokształt jej relacji wewnętrznych i zewnętrznych, m.in.: budowanie i zarządzanie zespołem, kształtowanie wizerunku i nawiązywanie kontaktów z otoczeniem. Poruszymy również temat kontaktu z potencjalnym sponsorem, z wolontariuszem, z wójtem/burmistrzem.

Temat C: Organizacja Świadoma – omówimy aspekty prawne naszego funkcjonowania. Poruszymy m.in. zagadnienia zmian w statucie, konsultacji nowej uchwały rady gminy, ubezpieczania uczestników wycieczki – w tych wszystkich przypadkach musimy znać właściwe przepisy i odpowiednio zaplanować działania.


Szkolenia odbywają się w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie (Plac Rodła 10).

Udział w Akademii jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu w hotelu (nocleg i wyżywienie) oraz szkolenia. Ewentualne koszty dojazdów pokrywają uczestnicy/czki we własnym zakresie.


Harmonogram grup szkoleniowych:

Grupa Ł (weekendowa), zjazdy w dniach:

A. 25-26.09

B. 23-24.10

C. 13-14.11

Grupa M, zjazdy w dniach:

A. 11-12.10

B. 25-26.10

C. 08-09.11

Grupa N, zjazdy w dniach:

A. 15-16.11

B. 29-30.11

C. 09-10.12


Jeśli nie wszystkie terminy danej grupy są dla Państwa odpowiednie - prosimy o kontakt, postaramy się indywidualnie dopasować spotkania, aby mogli Państwo wziąć w nich udział.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowo przesłać uzupełnione oświadczenia na adres biuro@pracowniapozarzadowa.pl