Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej tylko elektronicznie - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej tylko elektronicznie

Wnioski z Tarczy Antykryzysowej o postojowe, zwolnienie ze składek, udzielenie ulgi bez opłaty prolongacyjnej i odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę - można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.Od 24 czerwca 2020 r. wnioski:

• o zwolnienie z opłacania składek (RDZ),

• o świadczenie postojowe i o kontynuację jego wypłaty (RSP-D, RSPC, RSP-DK i RSP-CK),

• o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO),

• o udzielenie ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek (RDU)

można składać tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wnioski złożone w inny sposób (papierowo, mailowo, przez ePUAP) nie będą rozpatrywane.


Co jest potrzebne, aby przekazać wniosek elektronicznie:

1. profil na PUE ZUS

można go założyć:

• przez bankowość elektroniczną (PKO BP, Inteligo, BOŚ Bank, Millennium, Citi Handlowy, ING),

• przez profil zaufany,

• przy użyciu podpisu kwalifikowanego,

• podczas wizyty w placówce ZUS – pracownik sali obsługi klientów na dowolnym stanowisku potwierdza dane (tożsamość) i zakłada profil,

2. podpis

na PUE ZUS wnioski elektroniczne o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej można podpisać:

• za pomocą funkcji podpisu profilem PUE – po wypełnieniu wniosku trzeba kliknąć przycisk „podpisz profilem PUE” i wniosek jest wysłany do ZUS; jest to najprostszy sposób autoryzacji – nie wymaga żadnych dodatkowych czynności czy opłat;

• za pomocą podpisu zaufanego – podpis zaufany jest bezpłatny; aby uzyskać profil zaufany, trzeba złożyć wniosek o profil na stronie internetowej http://www.pz.gov.pl/ ; następnie potwierdź swoją tożsamość za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w placówce ZUS albo w urzędzie miasta lub gminy;

• za pomocą podpisu kwalifikowanego – wydają go centra certyfikacji; jest to usługa płatna; jej koszt zależy m.in. od okresu ważności, na jaki zostaje wydany certyfikat;

• za pomocą podpisu osobistego (e-dowód) – można go uzyskać bezpłatnie przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty; certyfikat podpisu osobistego znajdzie się w e-dowodzie; aby korzystać z podpisu osobistego, trzeba mieć czytnik NFC do e-dowodu oraz zainstalować na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie.

Wnioski elektroniczne są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje, aby niezbędne informacje zostały wypełnione. Nie pozwala na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku.


Źródło: zus.pl