Stowarzyszenie "Synergia" - nowy członek ZPPZ - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Stowarzyszenie „Synergia” – nowy członek ZPPZ

Miło nam poinformować, że do grona najlepszych pracodawców Pomorza Zachodniego dołączyło Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia”.Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia”, powstało w 2012 roku. Nadrzędne działania Organizacji skierowane są na edukację oraz oświatę. Stowarzyszenie jest pracodawcą dla blisko 50 osób oraz zleceniodawcą dla kolejnych 20. Od 2017 roku, Stowarzyszenie „Synergia” jest założycielem oraz Organem prowadzącym Niepubliczne Placówki Terapeutyczne „Dzieńdoberek” – w tym trzy placówki przedszkolne (w tym przedszkole specjalne dla dzieci z autyzmem, afazją oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz nowopowstałą Niepubliczną Szkołę Podstawową „Dzieńdoberek”.

Zespół Stowarzyszenia współpracuje przy tworzeniu programów rozwojowych placówek oświatowych, organizuje zajęcia pozalekcyjne, warsztaty dla rodziców oraz szkolenia, biorąc aktywny udział w systemie doskonalenia nauczycieli.

Działania „Synergii” skupiają się także na doskonaleniu osób dorosłych, poprzez organizację i koordynację kursów kwalifikacyjnych, szkoleń zawodowych kończących się certyfikacją nabytych umiejętności poprzez egzaminy sprawdzające, czeladnicze, mistrzowskie, a także egzaminy przed OKE.

„Synergia” to przede wszystkim ludzie. W ramach wspólnego działania, Organizacja zrzesza wielu specjalistów z różnych dziedzin. W skład zespołu wchodzą m.in. doradcy zawodowi
i psychospołeczni, sądowi kuratorzy społeczni, psychologowie, pracownicy socjalni, specjaliści ds. zamówień publicznych, księgowi, specjaliści ds. rozliczania wniosków dofinansowanych z Unii Europejskiej, specjaliści budowania wizerunku zawodowego.

Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych Organizacji:

www.synergiaszczecin.pl

www.dziendoberek.pl