Konsultacje w sprawie grantu na kapitał obrotowy - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Konsultacje w sprawie grantu na kapitał obrotowy

Zdjęcie: wzp.pl

W poniedziałek 20 lipca odbyły się ostatnie konsultacje w sprawie grantu na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców w woj. zachodniopomorskim.W specjalnie zorganizowanym spotkaniu wzięli udział m.in. Prezeska ZPPZ Anna Kornacka, przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej, Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

50 mln zł to pula środków, która trafi na bezzwrotne granty dla mikro i małych przedsiębiorców na finansowanie kapitału obrotowego. Granty będą udzielane firmom z województwa zachodniopomorskiego, które wykażą, że na skutek pandemii COVID-19 suma przychodów z 3 kolejnych miesięcy po 29 lutego br. (w relacji do analogicznego okresu roku 2019) spadła o co najmniej 50 proc. Wielkość grantu wyliczona będzie w oparciu o stawkę jednostkową (7 845,11 zł) pomnożoną przez wielkość firmy, mierzoną liczbą zatrudnionych pracowników oraz przez okres finansowania (minimum 1 miesiąc – maksymalnie 3 miesiące). Firma, która otrzyma grant, musiała utrzymać zatrudnienie w okresie finansowania. Środki będą uruchamiane w ramach działania 1.19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Nabór wniosków powinien ruszyć na początku sierpnia. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pracuje nad stworzeniem stabilnego systemu informatycznego, który sprosta olbrzymiemu zainteresowaniu. W podobnym naborze na Dolnym Śląsku już trzykrotnie elektroniczny system naboru wniosków zawieszał się.


Źródło: wzp.pl