Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców

Miasto przygotowało pakiet działań wspierających lokalnych przedsiębiorców, którzy w związku
z aktualną sytuacją, borykają się z trudnościami finansowymi.Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i liczne działania z tym związane odbijają się niestety negatywnie na działalności wielu szczecińskich przedsiębiorstw. Do nich skierowane są propozycje zawarte w lokalnym pakiecie dla gospodarki.

1. Podatki

Przedsiębiorcy którzy mają kłopot z płynnością finansową mogą wystąpić o odroczenie płatności podatku od nieruchomości. Termin zostanie wydłużony w każdym uzasadnionym przypadku. Jeśli w wyznaczonym czasie sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal nie będzie zadowalająca, będzie mógł, w drodze indywidualnego wniosku, po uzasadnieniu braku możliwości opłacenia podatku i opłaty prolongacyjnej, wystąpić o kolejną ulgę.

Wnioski można pobrać ze strony:

- https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51199.asp?soid=9E51B96EDC9F455DAA5F5E274C4A7B6F

- https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51199.asp?soid=244BEED8084747AD8A5E8C7AB6A5D7FD

2. Czynsze

Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji, którzy prowadzą działalność w lokalach komunalnych, mogą wnioskować również o odroczenie terminu zapłaty czynszu. Złożenie wniosku już teraz wstrzyma naliczanie ewentualnych odsetek karnych (od dnia 16 marca). Natomiast cała procedura formalna dotycząca umorzenia, rozłożenia na raty itp., przeprowadzona zostanie po ustaniu sytuacji kryzysowej.

Składać można je mailem, przesyłając na adres ZBiLK, pocztą lub poprzez ePUAP.

3. Pożyczki

Miasto przeznaczy 10 mln zł na dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego, na pożyczki dla małych i mikroprzedsiębiorstw ze Szczecina. Szczegóły tego rozwiązania opracowuje Szczeciński Fundusz Pożyczkowy. Środki dla funduszu pochodzić będą z oszczędności lub z rezerw, takich jak np. rezerwa na organizację finału regat TTSR21.

4. Bony podarunkowe

Jesteśmy szczecinianami, a nie tylko konsumentami – to kolejne działanie na rzecz lokalnych przedsiębiorców, proponowane przez Miasto. Dzięki niemu każdy szczecinianin będzie mógł zostać patronem swojej ulubionej firmy i w ten sposób pomoże jej przetrwać trudny okres. Powstanie specjalna platforma, na której firmy, po zarejestrowaniu, będą mogły sprzedawać bony / vouchery na swoje produkty i usługi, do wykorzystania przez klientów w późniejszym czasie. Niebawem podane zostaną szczegóły programu wzorowanego na nowojorskim Kabbage.

5. Artyści

Biorąc pod uwagę trudną sytuację, w jakiej obecnie znalazło się wielu lokalnych artystów, miasto już teraz deklaruje, że podczas organizowanych w przyszłości wydarzeń, będzie w pierwszej kolejności ich zapraszało do współpracy.

6. Fundusze

Miasto zwróci się również do związków i organizacji pracodawców o tworzenie funduszów solidarnościowych na przyszłość.

Źródło: Wiadomości Szczecin