Rynek pracy woj. zachodniopomorskiego - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Rynek pracy woj. zachodniopomorskiego

Komentarz do raportu sytuacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie (grudzień 2018).Ostatnio możemy zaobserwować najkorzystniejszą sytuację na rynku pracy od momentu powstania województwa zachodniopomorskiego – cechują ją zmniejszenie stopy bezrobocia i nowych wniosków zarejestrowanych w PUP. Powrót do poprzedniego poziomu wieku emerytalnego miał niewielki wpływ na zmniejszenie ilości zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy. Tymczasem rośnie liczba osób zainteresowanych zachodnią emeryturą. Dotyczy to m.in. pracowników ze Wschodu, chętnie zatrudnianych przez naszych pracodawców. Mowa o pracownikach, którzy już w miarę opanowali znajomość języka polskiego, posiadają kwalifikacje zdobyte nie tylko w swoich krajach rodzimych, a również w Polsce – ambitnych ludziach, którzy się nie lękają nowych wyzwań. A dopóki nie został otwarty niemiecki rynek pracy, pozostają zatrudnieni do prac fizycznych w Polsce.

Jednak wynagrodzenie pracowników fizycznych w ostatnich latach pozostaje prawie bez zmian, więc zachodni pracodawca, zwłaszcza tak bliski naszego województwa, ma przewagę konkurencyjną bez względu na powstanie coraz nowych obiektów czy przedsiębiorstw, które są w stanie zaproponować pracę nawet setkom mieszkańców naszego regionu. Aby zaopatrzyć tak spore zapotrzebowanie na pracowników fizycznych polscy pracodawcy chętnie korzystają z ofert kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, a nawet Indii czy Nepalu.

Coraz więcej wysoko wykwalifikowanych specjalistów podejmuje zatrudnienie w kraju albo rezygnują z zatrudnienia za granicą na korzyść polskich pracodawców, chętnych zaoferować wynagrodzenie na poziomie płac niemieckich oraz ciekawy rozwój zawodowy. Dotyczy to też posad kierowniczych zawodów deficytowych – m.in. w branży budowlanej, transportowej, stoczniowej. Pomijając zawody deficytowe, możemy zauważyć, że w porównaniu do poprzedniego roku zapotrzebowanie na pracowników zmniejsza się, a ostatni kwartał 2018 roku skończył się niedużym wzrostem stopy bezrobocia nie tylko w województwie zachodniopomorskim.

W ostatnich latach rynek pracy skutecznie przekształcał się z rynku pracodawcy w rynek pracownika, który ambitnie pragnie zapewnionej przyszłości i pobudza pracodawców do zmian. Jednak ta tendencja powoli się zmienia: rynek pracy się nasyca i wyrównuje się.

 

Ksenia Malinowska

ekspertka ds. rynku pracy

Dyrektorka w Agencji Pracy Worldpeople Polska Sp. z o.o. Dzięki codziennym kontaktom z cudzoziemcami i polskimi przedsiębiorcami posiada bogate doświadczenie i znajomość rynku pracy. Aktywnie wspiera polskich przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia pracowników z zagranicy oraz ułatwia pracownikom z Ukrainy i ze strefy rosyjskojęzycznej nawiązanie kontaktów z polskim przedsiębiorcami.