Ruszyła rekrutacja do Akademii Liderów Partycypacji - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Ruszyła rekrutacja do Akademii Liderów Partycypacji

Ponownie ruszyła rekrutacja do Akademii Liderów Partycypacji powołanej wspólnie przez Pracownię Pozarządową oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego.Akademia skierowana jest do zachodniopomorskich organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców i organizacji pracowników, tj. związków zawodowych oraz związków branżowych.

Jej zadaniem jest uzbrojenie uczestników w wiedzę oraz kompetencje pozwalające na włączenie się i aktywny udział w krajowych procesach legislacyjnych. Zależy nam na wzmocnieniu zachodniopomorskich ekspertów ds. stanowienia prawa.


Tematyka zjazdów:

ZJAZD NR 1 - AKTYWNIE PARTYCYPUJĘ

Będziemy wspólnie analizować warunki niezbędne do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Poznamy podstawowe i te bardziej zaawansowane narzędzia i formy partycypacji – nie w teorii, ale w wymiarze praktycznym, podczas pracy warsztatowej, analizy dobrych praktyk, dyskusji i zaaranżowanych specjalnie na potrzeby szkolenia ćwiczeń.

ZJAZD NR 2 - BUDUJĘ WEWNĘTRZNY POTENCJAŁ MOJEJ ORGANIZACJI

Nauczymy się jak tworzyć strategię rozwoju organizacji z uwzględnieniem najnowszych trendów i narzędzi dialogu społecznego, w oparciu o posiadany zespół i przy uwzględnieniu zmieniającego się otoczenia. Zapoznamy się również z najważniejszymi elementami komunikacji marketingowej, takimi jak budowaniem marki naszej organizacji, public relations czy budowaniem marki osobistej członków naszego zespołu.

ZJAZD NR 3 - WZMACNIAM RELACJĘ MOJEJ ORGANIZACJI Z OTOCZENIEM

Zapoznamy się z najważniejszymi przepisami z zakresu polityki podatkowej, prawa pracy, stosunkiem pracy, prawa cywilnego i handlowego. Dowiemy się jak nawiązywać i prowadzić efektywne relacje z naszymi odbiorcami naszych działań, wykonawcami, partnerami i społecznością lokalną.

Miejsce zjazdów:

Radisson Blu Hotel Szczecin
Plac Rodła 10
70-419 Szczecin

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt na a.trencinger@lewiatan.biz