Psychologia pozytywna w organizacji – nowy ciekawy kierunek studiów podyplomowych - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Psychologia pozytywna w organizacji – nowy ciekawy kierunek studiów podyplomowych

Z przyjemnością informujemy, że Prezeska ZPPZ Anna Kornacka poprowadzi moduł dotyczący CSR na kierunku „Psychologia pozytywna w organizacji” na SWPS w Poznaniu.Studia podyplomowe na tym kierunku są oparte na wiedzy i doświadczeniu psychologów prowadzących badania w nurcie psychologii pozytywnej, a także praktyków związanych z budowaniem kultury organizacyjnej. Kierunek dedykowany jest pracownikom dużych organizacji, w szczególności specjalistom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników (specjaliści ds. BHP, EHS), a także kreowanie polityki personalnej w zakładzie pracy (specjaliści ds. HR), adresatem są również menadżerowie zainteresowani teraz lub w przyszłości wykorzystaniem psychologii pozytywnej w przedsiębiorstwie.

Program dedykowany jest w szczególności firmom produkcyjnym, zatrudniającym powyżej 400 pracowników, pracującym w warunkach niejednokrotnie ciężkich psychofizycznie (praca zmianowa, czterobrygadowa, fizyczna, niebezpieczna).

Uzasadnieniem potrzeby realizacji działań edukacyjnych są wyzwania obecnego rynku pracy, w odpowiedzi na które biznes otwiera się na psychologię empiryczną i sprawdzoną, w poszukiwaniu rozwiązań pozwalających sprawniej organizować pracę przy jednoczesnym zadbaniu o człowieka w miejscu pracy.

Rekrutacja trwa, zapraszamy!

Więcej informacji na stronie https://www.swps.pl/