Posiedzenie WRRP - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Posiedzenie WRRP

Czy pracodawca pozyska pracowników za pośrednictwem UP w czasach tak niskiego bezrobocia?
Na posiedzeniu WRRP w ostatnim kwartale 2019 roku członkowie rady zaopiniowali wnioski o zasadności kształcenia w kilku deficytowych zawodach oraz mieli okazję przeanalizować dynamikę rejestrowanego bezrobocia w Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim.

Z prezentacji WUP wynika, że bezrobocie rejestrowane na koniec 2019 roku wynosi około 6,5% w województwie zachodniopomorskim i około 5% w całej Polsce. Mogłoby to się wydawać optymistycznym trendem rynku pracy ostatnich lat, gdyby nie tak odczuwalny niedobór rąk do pracy. I chociaż w porównaniu do poprzedniego roku obserwujemy nadal malejącą tendencję bezrobocia, liczba zarejestrowanych w naszym województwie wzrosła przez ostatnie dwa miesiące o ponad 500 osób.

Wśród zarejestrowanych są przeważnie młodzi ludzie w wieku do 35 lat, mający gimnazjalne wykształcenie i minimalny staż pracy – dla niektórych pracodawców mogą być odpowiednimi kandydatami. Ale czy dostępność ofert pracy zgłoszonych przez lokalnych pracodawców i skierowanych do kandydatów mogących wykonywać prace proste zwiększy ich aktywność zawodową?

Komentarz przedstawicielki ZPPZ Kseni Malinowskiej.