Posiedzenie PRRP w Stargardzie - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Posiedzenie PRRP w Stargardzie

26 listopada w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.
Głównym przedmiotem posiedzenia było zatwierdzenie podziału środków Funduszu Pracy oraz rozpatrzenie sprawy o umorzenie należności z tytułu źle rozliczonej części dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pani Dyrektor PUP zreferowała zaproponowane zmiany podziału środków Funduszu Pracy – po wysłuchaniu argumentów członków Powiatowej Rady Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany.

Następnie przedstawiła informacje szczegółowe dotyczące wniosku o umorzenie należności z tytułu źle rozliczonej części dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ze względu na brak spełnienia przesłanek wymienionych w art. 76 ust 7 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, umożliwiających umorzenie należności Dyrektor PUP wnioskowała
o negatywne zaopiniowanie wniosku. PRRP przychyliła się wniosku Pani Dyrektor i negatywnie zaopiniowała wniosek.

Na koniec posiedzenia – Dyrektor PUP przedstawiła prezentację o zmianach czekających PUP w roku 2020.

Przedstawicielem Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego w PRRP w Stargardzie jest Pan Mariusz Pietrucin.