Posiedzenie PRRP w Myśliborzu - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Posiedzenie PRRP w Myśliborzu

15 stycznia odbyło się pierwsze w 2020 roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.W posiedzeniu oprócz Członków Rady udział wzięli również Burmistrzowie i Wójtowie powiatu myśliborskiego. Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego reprezentowała Pani Elżbieta Stalmach. Wśród najważniejszych kwestii poruszanych na spotkaniu znalazła się informacja o sytuacji na rynku pracy na dzień 31.12.2019 r. oraz informacje na temat wykorzystania środków na fundusze pracy.

Stopa bezrobocia na dzień 30.12.2019 r. wyniosła 6,4% i w porównaniu do końca grudnia 2018 roku (7,5%) spadła o 1,1 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 1397, a na koniec 2018 r. 1654. Nastąpił spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych (o 257 osób).

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu zgłoszono ogółem 3137 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na tą wartość złożyły się:

Miejsca pracy dla cudzoziemców – 1652,

Miejsca pracy niesubsydiowanej – 900,

Miejsca pracy subsydiowanej – 167,

Staże – 336,

Prace społecznie użyteczne – 82.

W okresie sprawozdawczym, tj. od stycznia do końca grudnia 2019 r. w urzędzie pracy zarejestrowano 2225 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (w analogicznym okresie 2018 r. zarejestrowano 1839 oświadczeń) oraz zarejestrowano 902 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Następnie poruszono kwestię związaną z rozliczeniami środków Funduszu Pracy przyznanych w 2019 roku. Ogółem wydatki w 2019 roku wyniosły 1.593.200,00 zł. Liczba osób objęta aktywizacją ze środków Funduszu pracy – 415.

Wstępnie przyznane środki na realizacje aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na 2020 rok wynoszą 4.149.100,00 zł. Budżet ten został podzielony na poszczególne programy zgodnie
z potrzebami rynku (prace interwencyjne, staże, roboty publiczne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne, szkolenia, studia podyplomowe, refundacja kosztów opieki nad dziećmi).