Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

20 lutego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczyła prezeska ZPPZ Anna Kornacka.Posiedzenie poprowadził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, który od grudnia 2018 r. jest przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Tematem przewodnim spotkania było omówienie i przedstawienie wyników przeprowadzonej diagnozy sytuacji rodzinnej, społecznej i ekonomicznej imigracji zarobkowej, podejmującej pracę
w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza ta została wykonana przez Studio Badań Społecznych E-Sondaż ze Szczecina pod kierownictwem dr hab. Macieja Kowalewskiego.

W trakcie posiedzenia rozmawiano również o zmianach w szczecińskich uczelniach oraz sytuacji w ochronie zdrowia. Podjęto także uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie zachodniopomorskim za 2018 rok oraz zmian w Regulaminie WRDS.