Posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Rady Rynku Pracy w Stargadzie - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Rady Rynku Pracy w Stargadzie

6 marca (środa) odbyło się uroczyste posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Rady Rynku Pracy w Stargardzie.Posiedzenie miało uroczysty charakter. Starosta Stargardzki – Iwona Wiśniewska wręczyła wszystkim członkom akty powołania i podziękowała za chęć społecznej pracy na rzecz stargardzkiego rynku pracy.

Następnie Powiatowa Rada Rynku Pracy jednogłośnie wybrała swojego Przewodniczącego, Pana Andrzeja Puławskiego ze Stowarzyszenia Forum Chociwelskie. Wiceprzewodniczącym został Jerzy Kostkiewicz, rekomendowany do Powiatowej Rady przez OPZZ.

Powiatowa Rada pełni rolę opiniodawczo-doradczą wobec Starosty Stargardzkiego. Przedstawicielem Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego w PRRP w Stargardzie jest Mariusz Pietrucin.