Odpowiedzialny biznes w Szczecinie - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Odpowiedzialny biznes w Szczecinie

Komentarz Prezeski ZPPZ Anny Kornackiej w związku z licznymi publikacjami dotyczącymi szczecińskiego lokalu "Cafe pod ptakami".Do niniejszego komentarza zainspirowała mnie historia przedsiębiorcy, właściciela Cafe Pod Ptakami. Nie znam zapisów umów dzierżawy lokalu i użytkowania działki wokół, z działań miasta (sadzenie krzewów, stawianie ogrodzeń) mogę się domyślać, że robienie dzikiej ścieżki od strony Jasnych Błoni – jednego z piękniejszych, zabytkowych miejsc w Szczecinie, nie zostało ustalone z przedsiębiorcą.

Przedsiębiorcy to grupa niezmiennie w Polsce postrzegana raczej negatywnie. Znane i zrozumiałe są korzenie – peerelowskie „biznesy”, ci, którym „się udało”, bo wykorzystali jakąś lukę, dodatkowo nie zawsze troszcząc się o dobro społeczne. Ok, tak rodziła się polska przedsiębiorczość, z tej tkanki zbudowała się spora część naszej gospodarki, ale współcześnie ten organizm jest o wiele bardziej złożony. Przez ostatnie kilkanaście lat, obserwujemy duże zmiany prowadzenia biznesów, podejścia do rynku pracy i społecznej odpowiedzialności biznesu. Polski biznes reaguje na zmiany globalne, które inspirują do większej dbałości o otoczenie prowadzenia biznesu (środowisko naturalne czy społeczności lokalne) przynosi wymierne korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Niestety w materii postrzegania, wyjątki stanowią regułę. Łatwo jest nam generalizować widząc jeden zły przykład i skalować ten odbiór na cały sektor. Myślę tu o działaniach nieuczciwych przedsiębiorców, postępujących na granicy prawa, udających „cwane gapy”. Niestety zdarzają się takie przypadki, a kiedy już ujrzą światło dzienne – ich cień kładzie się na wszystkich tych, którzy codziennie żmudnie budują polską gospodarkę, płacąc podatki, uczciwie zatrudniając wiele osób, dbając o środowisko naturalne, myśląc o czymś więcej niż tylko wynik finansowy.

Jako Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego często polemizujemy z władzami samorządowymi, interweniujemy, jeśli zgłaszają się do nas niesprawiedliwie traktowani przedsiębiorcy, bronimy interesów pracodawców, promujemy również dobre wzorce i dbamy o dobry, adekwatny do rzeczywistości wizerunek pracodawców. Właśnie dlatego zabieram głos przy okazji sprawy na Jasnych Błoniach.

Takie działania i postawa przedsiębiorcy nie służy, w moim odczuciu, nikomu poza jego wąsko pojętym biznesem – nie służy szczecinianom (dewastując jedno z piękniejszych miejsc
w mieście), nie służy wzmacnianiu kapitału społecznego (być może niejeden przedsiębiorca zrezygnował z najmu tego lokalu wiedząc, że nie będzie możliwym do niego legalny dostęp od strony Jasnych Błoni), nie służy budowaniu adekwatnego, dobrego wizerunku polskich małych i średnich przedsiębiorców, nie służy również najbliższemu otoczeniu, w którym funkcjonuje ów biznes. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) polega m.in. na braniu odpowiedzialności za wszystkie podmioty i obszary związane z naszą firmą, również za to, na co mamy tylko pośredni wpływ (np. zachowanie klientów czy pracowników). Właściciel Cafe Pod Ptakami komunikuje, że trawę niszczą jego klienci, a dewastacja ogrodzeń to nie jego sprawa. No właśnie nie do końca. Wszystko, co dzieje się przy okazji naszej firmy jest naszą sprawą. Przedsiębiorca prowadzący biznes w sposób etyczny i społecznie odpowiedzialny podejmuje działania, które służą dobru ogólnemu. Jeśli klienci ujawniają w związku z naszą działalnością jakieś szkodliwe społecznie lub środowiskowo nawyki – to jest naszą odpowiedzialnością, aby podjąć jakieś konkretne działania przeciwdziałające tym praktykom.

Jako Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego apelujemy więc do właściciela Cafe Pod Ptakami o podjęcie działań mających na uwadze troskę o dobro wspólne, odpowiedzialność za miejsce, w którym prowadzi biznes oraz dobry wizerunek swój własny, jak i wszystkich uczciwych, odpowiedzialnych szczecińskich przedsiębiorców. Miastu zaś mocno kibicujemy w szybkim
i skutecznym wsparciu przedsiębiorcy w zadbaniu o dobro wspólne, jakim jest piękny park przy Jasnych Błoniach.