Nasi eksperci - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Eksperci ZPPZ


Adam Badach

ekspert ds. finansowania MŚP

Prezes Zarządu Funduszu Pomerania – samorządowej instytucji wsparcia biznesu. Posiada doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami oraz finansowaniu przedsiębiorstw sektora MMŚP. Specjalizuje się w ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstw, a także w zagadnieniach związanych z programami unijnymi w obszarze zwrotnych instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw.

Na co dzień współpracuje z instytucjami finansującymi w zakresie finansowania przedsiębiorstw sektora MMŚP. Absolwent Wydziału Ekonomii US, studiów podyplomowych MBA oraz studiów na kierunkach Bankowość oraz Lean Management.

Arleta Brandt

ekspertka ds. rozwoju organizacji

Ukończyła studia ekonomiczne na uniwersytecie w Padeborn oraz studia podyplomowe Mehrdimensionale Organisationsberatung – Wielowymiarowe Doradztwo Biznesowe ze specjalizacją coaching, superwizja i rozwój. Członkini Deutsche Gesellschaft für Supervision (Niemieckiego Towarzystwa Superwizji) promującego jakość, rozwój, koncepcję i praktykę superwizji i coachingu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na wysokich szczeblach menedżerskich (HR) w branżach przemysłowych i w służbie zdrowia,
jak również doświadczenie związane z działaniami restrukturyzacyjnymi i znajomością ich wpływu na ludzi z różnych perspektyw. Oferuje doradztwo w języku polskim oraz niemieckim.

Sebastian Goschorski

ekspert ds. księgowości, podatków i finansów

Partner w międzynarodowej firmie RSM Poland, absolwent Middlesex University i Birkbeck College w Londynie oraz magister Uniwersytetu Szczecińskiego.

Specjalista w kierowaniu i zarządzaniu działami księgowości, finansów, podatków oraz kadr i płac, a także w kształtowaniu i realizacji strategii rozwoju firm oraz optymalizacji procesów biznesowych i kosztów operacyjnych.

dr Łukasz Kowalik

ekspert ds. innowacji i zarządzania zmianą

Współzałożyciel i prezes stowarzyszenia Akademia Empirium. Pracę zawodową rozpoczynał jako wykładowca Mila College w Warszawie. Później przez blisko 10 lat zajmował się public relations. Doktor nauk ekonomicznych, ekspert w dziedzinie komunikacji marketingowej, innowacji i zarządzania zmianą. Przez 18 lat pracował w firmie Intel, gdzie zajmował się m.in. przygotowywaniem i wdrażaniem strategii komunikacji marketingowej w Europie oraz krajach Bliskiego Wschodu i Afryki.

Specjalizuje się w zintegrowanej komunikacji marketingowej oraz programach budowania społeczności i zaangażowania w internecie.

Paweł Skotnicki

ekspert ds. ubezpieczeń i finansów osobistych

Certyfikowany Doradca Finansowy EFG® i EFC®.

Od 2008 roku związany z rynkiem finansowym w Polsce. Właściciel Kancelarii Finansowej w Szczecinie. Obsługuje około 1000 klientów indywidualnych oraz kilkadziesiąt firm. Specjalizuje się w tworzeniu planów długoterminowego zabezpieczenia dla rodzin, projektowaniu prywatnych rent chorobowych i wypadkowych wypłacanych okresowo lub dożywotnio, obsłudze ubezpieczeń i inwestycji osób pracujących
za granicą oraz ubezpieczeniach dla osób o bardzo wysokim ryzyku zawodowym.

dr Justyna Sobeyko-Bejnarowicz

ekspertka ds. podatkowych

Od 2005 roku doktor nauk prawnych, od 2009 roku adwokat.

Współzałożycielka Spółdzielni Socjalnej BENEFIT z siedzibą w Szczecinie. Prowadzi kancelarię Adwokata i Doradcy Podatkowego Sobeyko&Bejnarowicz w Szczecinie. Od 2001 roku współpracuje też z kancelarią ACTUS Lex w Katowicach (najpierw jako pracownik, później jako wspólnik). Pracownik naukowo-dydaktyczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2006-2010 (Zakład Zdrowia Publicznego), obecnie adiunkt w Colllegium Balticum w Szczecinie.

dr Mariusz Tarhoni

ekspert ds. organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia

Doktor nauk medycznych, absolwent MBA, specjalista zdrowia publicznego. Ekspert w zakresie ekonomii i organizacji ochrony zdrowia oraz finansów sektora publicznego i prywatnych jednostek gospodarczych. Kierował Zachodniopomorską Regionalną Kasą Chorych oraz Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Obecnie pracuje m.in. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, Zakładzie Analiz Ekonomicznych i Systemowych. Przyczynił się do powstania wielu publikacji i raportów dotyczących finansowania świadczeń medycznych oraz instytucji finansowych działających na rzecz ochrony zdrowia, ubezpieczeń zdrowotnych. Zarządza wieloprofilowym podmiotem leczniczym Medika.

Obszary zainteresowania: zarządzanie, ekonomika oraz finanse podmiotów gospodarczych, innowacyjność i wprowadzanie nowych rozwiązań w celu podniesienia efektywności.

Aleksandra Turbaczewska

ekspertka ds. rynku pracy

Jako Konsultantka HR tworzy struktury od podstaw i ulepsza funkcjonowanie istniejących zespołów. Jest asesorem w procesach ocen kompetencji pracowniczych i rozwoju ścieżek zawodowych. Na co dzień zajmuje się motywacją i rozwiązywaniem trudności w zespołach wykorzystując model DISC D3™. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności miękkich i sprzedażowych wykorzystując metody coachingowe. Tworzy ścieżki kariery i plany rozwojowe.

Od 6 lat z powodzeniem świadczy usługi Hr Biznes Partnera. Współtworzy przedsiębiorczość i rozwój lokalnej gospodarki. Zawsze wzmacnia akcje rozwoju kobiet w biznesie oraz wspiera młodzież na rynku pracy.

Sylwia Turkiewicz

ekspertka z zakresu public relations oraz budowania wizerunku firm i produktu

Rodowita Szczecinianka, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Karierę zaczynała w mediach – pracując m.in. jako dziennikarka
w Gazecie Wyborczej i prezenterka w Radiu Szczecin FM. Od ponad dziesięciu lat wspiera firmy i instytucje w budowaniu spójnego wizerunku, tworzy kompleksowe strategie PR, wyznacza kierunki komunikacyjne oraz buduje efektywne relacje z mediami. Specjalizuje się w public relations dla przedsiębiorstw i produktów.

Na swoim koncie ma realizacje dużych kampanii dla branży FMCG oraz IT, a także kampanii społecznych dla ogólnopolskich marek spożywczych. Wieloletnie doświadczenie w obszarze PR wykorzystuje obecnie pracując na rzecz zachodniopomorskich firm, którym pomaga wzmacniać markę lokalnie, jak również zaznaczać swoją obecność w skali ogólnopolskiej.

Kamil Zieliński

ekspert ds. zatrudnienia

Założyciel firmy 7 HR - always be better, specjalizującej się w rekrutacji obcokrajowców.

Promotor nowoczesnych form współpracy oraz integracji biznesu z pracownikami i osobami poszukującymi pracy na regionalnym rynku pracy. Ponadto pasjonat filozofii KaiZen oraz dobrze rozumianego minimalizmu. Doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
w Szczecinie. W swojej pracy doktorskiej bada lokalny rynek pracy.

Łukasz Żak

ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw

Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników, zatrudnianiem cudzoziemców, prawem pracy oraz międzynarodową kooperacją przedsiębiorstw.

Przez ponad 10 lat zaangażowany w międzynarodowe projekty wspierające rozwój i innowacyjność polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. Aktywnie działa na polu międzynarodowej współpracy gospodarczej łącząc działalność firm polskich, niemieckich oraz skandynawskich. W tym zakresie na co dzień współpracuje ze swoimi parterami zlokalizowanymi w Niemczech oraz Skandynawii. Świadczy specjalistyczne usługi doradcze i szkoleniowo-doradcze w zakresie przygotowania efektywnych strategii rozwoju firmy i modeli biznesowych (zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym), transgranicznego świadczenia usług czy procedur legalnego zatrudniania cudzoziemców. ...

Przygotowuje opracowania rynkowe oraz strategie eksportowe dla firm. W ciągu ostatnich 15 lat przeprowadził ponad 300 szkoleń w swojej specjalizacji. Aktywny członek Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego oraz Skandynawsko – Polskiej Izby Gospodarczej. Przez wiele lat zaangażowany w rozwój przedsiębiorczości akademickiej, m.in. poprzez realizację przez ponad 10 lat autorskiego programu szkoleniowego dla studentów i absolwentów szczecińskich uczelni wyższych w ramach działającego przy ZSRG-SCP Studenckiego Klubu Przedsiębiorcy. Ekspert i doradca w licznych inicjatywach i projektach wspierających polskie przedsiębiorstwa w rozwoju
i internacjonalizacji (m.in. okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 członek zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do Zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firm budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego oraz trener w programie akceleracyjnym dla startupów: NLAB Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge realizowanym
w Lublinie w 2018 r.)