Najlepsze start-upy ze Szczecina - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Najlepsze start-upy ze Szczecina

11 grudnia odbyła się uroczysta Gala Programu Mentoringowego Szczecin_Up! Przewodniczącą Kapituły Nagrody była Anna Kornacka, prezeska ZPPZ.
Pierwsze miejsce i nagrodę w postaci 30 tys. zł zdobył PhageArmour, projekt odpowiadający na problem szerzenia się oporności bakterii na antybiotyki. Start-up oferuje rozwiązania oparte na bakteriofagach litycznych, które skutecznie usuwają ze środowiska dokładnie te bakterie, które chcemy, zlikwidować. Technologia ta dedykowana jest m.in. branży weterynaryjnej i firmom zajmującym się produkcją zwierzęcą. Na drugim miejscu, nagrodzony 15 tys. zł, znalazł się Sazzap, wcześniej występujący pod nazwą Smart plan, start-up oferujący usprawnienia w zarządzaniu personelem. Start-up tworzy internetowy system, w którym pracownicy firmy przy pomocy oddzielnych kont będą mieli możliwość komunikować się z kierownictwem, wysyłać swoją dyspozycyjność i wyświetlać otrzymane zmiany. Kapituła Nagrody Programu doceniła te dwa projekty za innowacyjność, potencjał, postęp prac i gotowość rynkową.

- Wszystkie zgłoszone projekty utwierdziły nas w przekonaniu, że taki program był potrzebny. Byliśmy po prostu zachwyceni ich jakością. Mamy nadzieję, że z Państwa pomysłów wyrosną kiedyś świetnie prosperujące biznesy. Dla nas, jako miasta, to bardzo ważne, by Szczecin rozwijał się w oparciu o innowacyjne projekty z bardzo różnych branż. – mówił podczas wręczania nagród Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina.

- Jakość i poziom dojrzałości tych pomysłów, ale także poziom przygotowania merytorycznego i biznesowego były po prostu fantastyczne. – mówiła podczas gali Anna Kornacka, przewodnicząca Kapituły Nagrody Programu. - Mam nadzieję, że sam udział w projekcie będzie dużą wartością dla uczestników i przyczyni się do dalszego rozwoju ich projektów.

Celem programu Szczecin_Up! jest stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez wspieranie najlepszych start-upów oferujących kreatywne rozwiązania o dużym potencjale komercyjnym. Przez ostatni rok w programie brało udział dwadzieścia start-upów, które rozwijały
i dopracowywały swoje projekty pod czujnym okiem mentorów, doradców i ekspertów oraz podczas specjalistycznych szkoleń i warsztatów. W ubiegłym tygodniu Kapituła Nagrody przystąpiła do oceny trzynastu projektów z których wybrała dwa najbardziej innowacyjne o największym potencjale.

Więcej o projektach biorących udział w programie:
https://startup.szczecin.eu/startupy/

Wszyscy mentorzy i doradcy programu:
https://startup.szczecin.eu/mentorzy-i-doradcy/