Istotne zmiany w zarządzie Konfederacji Lewiatan - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Istotne zmiany w zarządzie Konfederacji Lewiatan

Zdjęcie: Konfederacja Lewiatan

W czwartek 27 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan
z udziałem kluczowych członków organizacji pracodawców.Podczas posiedzenia wybrano nowego Prezydenta, którym został Maciej Witucki. Powołano nowy Zarząd i Radę Główną, która nadzoruje działalność organizacji. Henryka Bochniarz została przewodniczącą Rady Głównej, do pierwszego jej składu została wybrana również przedstawicielka zachodniopomorskich pracodawców - Prezeska Związku Pomorza Zachodniego Anna Kornacka. Władze powołano na trzyletnią kadencję.

Anna Kornacka pełni funkcję Prezeski Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego od 2006 roku, reprezentując zachodniopomorskich przedsiębiorców wobec urzędów i instytucji oraz integrując lokalne środowisko biznesowe. Pełniąc nową funkcję będzie miała możliwość jeszcze owocniej wspierać zachodniopomorskich pracodawców na forum ogólnopolskim.

Rada Główna pod przewodnictwem Henryki Bochniarz skupi się na pracach strategicznych organizacji. Cieszymy się, że mamy w tym jakże ważnym ciele swoją reprezentację.

Gratulujemy nowym władzom i życzmy sukcesów!