Innowacje w edukacji – Konferencja w Warszawie - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Innowacje w edukacji – Konferencja w Warszawie

26 marca w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca innowacji w obszarze edukacji osób dorosłych organizowana przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego.Sala konferencyjna w centrum Warszawy wypełniła się gośćmi, którzy z zainteresowaniem słuchali ekspertów i zadawali trafne pytania po każdej z prelekcji. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowymi rozwiązaniami w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności przez osoby dorosłe. Innowacje zostały wsparte grantami w ramach projektu i szczegółowo omówione na konferencji. Przed każdą z innowacji głos zabrali eksperci z różnych dziedzin nauki. Prelekcje dotyczyły między innymi kolektywnej inteligencji, sposobów komunikacji i relacji interpersonalnych, praw autorskich do metod i narzędzi szkoleniowych oraz grywalizacji.

Celem konferencji było zaprezentowanie innowacji wyłonionych w projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” – realizowanym przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. Z o.o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego.

Gościem wydarzenia była firma szkoleniowa VR TRAINING - która wykorzystuje wirtualną rzeczywistość podczas szkoleń i warsztatów. Ich autorskie szkolenia VR dotyczą kompetencji miękkich, menedżerskich, ogólnorozwojowych i negocjacyjnych.

http://www.innowacje.zgd.com.pl

http://vrtraining.eu/