Bezpłatne szkolenie Przygotuj swoją firmę na nowe zasady ochrony

Bezpłatne szkolenie ,,Przygotuj swoją firmę na nowe zasady ochrony danych osobowych”, 17-18 maja, Szczecin

Celem szkolenia jest przedstawienie zakresu zmian wprowadzanych przez Rozporządzenie RODO oraz omówienie praw i obowiązków osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych.Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców serdecznie zapraszamy członków Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego na bezpłatne szkolenie ,,Przygotuj swoją firmę na nowe zasady ochrony danych osobowych", które odbędzie się w dwóch terminach: 17 oraz 18 maja 2018 r., w Restauracji Plenty (Rynek Sienny 1, Szczecin).

Szkolenie dotyczy ochrony danych osobowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2016/679 z 28 kwietnia 2016 roku, które wejdzie w życie 25 maja 2018 roku (tzw. RODO).


PROGRAM SZKOLENIA

1. Zakres zmian wprowadzanych przez Rozporządzenie RODO
• Problemy praktyczne
• Kto ma obowiązek stosować RODO?
• Pojęcie danych osobowych, identyfikacja osoby
• Czym są dane zwykłe i dane wrażliwe?


2. Zasady przetwarzania danych osobowych
• Czym jest przetwarzanie danych?
• Kiedy można przetwarzać dane osobowe?
• Udostępnianie danych osobowych
• Przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną


3. Prawa i obowiązki osób chroniących dane osobowe
• Status i obowiązki ADO
• Powierzenie przetwarzania danych
• Obowiązki inspektora ochrony danych osobowych


4. Prawa osób, których dane dotyczą – dostęp do danych
• Obowiązek informacyjny
• Zgoda na przetwarzanie w praktyce
• Prawo do „bycia zapomnianym”


5. Zabezpieczenie danych osobowych
• Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
• Polityka bezpieczeństwa
• Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
• Upoważnienia
• Techniczne aspekty związane z ochroną danych osobowych
• Instrukcja alarmowa
• Warunki techniczne i organizacyjne związane z ochroną danych osobowych
• Dane osobowe pracowników, a dane osobowe klientów


6. Odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących danych osobowych
• Odpowiedzialność karna
• Kary administracyjne


7. Przedstawianie oferty handlowej w kontekście RODO
• Udzielanie informacji drogą telefoniczną
• Mailing


8. Przechowywanie dokumentacji a RODO


PROWADZĄCY

Mariusz Kusion

Doradca prawny, trener nauki, publicysta.

Absolwent prawa i stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Jagielloński). Autor wielu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu obu dziedzin swojego wykształcenia, w szczególności z tematyki prawa autorskiego, karnego, prawa szkolnictwa wyższego i współpracy nauki z biznesem. Regularnie publikuje artykuły w serwisie www.lookreatywni.pl Prowadzi szkolenia głównie z prawa autorskiego i komercjalizacji wiedzy dla przedsiębiorców, naukowców oraz twórców. Działacz organizacji pozarządowych. Członek Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Dla naszych członków szkolenie jest bezpłatne w przypadku uczestnictwa jednej osoby z firmy. Zgłoszenie każdej kolejnej osoby to koszt 100 zł/osobę.

Liczba miejsc ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z informacją o wybranym terminie na biuro@lewiatan.biz