Bezpłatne szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji eksportera - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Bezpłatne szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji eksportera

Serdecznie zapraszamy małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach.Organizatorem szkoleń jest Centrum Inicjatyw Gospodarczych działające przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

1) „JAK USTALIĆ CENĘ EKSPORTOWĄ?” – 27 maja 2019 r. w Szczecinie,

2) „ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE” – 5 czerwca 2019 r. w Szczecinie,

3) „BUDOWANIE I WDRAŻANIE MODELI BIZNESOWYCH INTERNACJONALIZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE” - 18 czerwca 2019 r. w Szczecinie.

Dwa z powyższych szkoleń (1 i 3) przeprowadzi członek i ekspert ZPPZ, Łukasz Żak.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z Moniką Gonciarz tel.: 91 432 96 78, eksport@wzp.pl

Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020. Udział w szkoleniu finansowany jest w ramach pomocy de minimis.